Ktl-icon-tai-lieu

Mai hoa phổ và phản mai hoa

Được đăng lên bởi Loi Bui
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 1898 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Xưa nay, trong giới cờ Tướng Việt Nam không ai là không biết tới bộ ba kỳ phổ nổi tiếng
kim cổ là: Quất Trung Bí, Mai Hoa Phổ và Bách cục Tượng kỳ. Bộ ba này là nền tảng
căn bản cho mọi người chơi cờ Tướng. Nếu Quất Trung Bí với tiêu điểm quan trọng nhất
là trận Thuận Pháo thì Mai Hoa Phổ lại cực kỳ sâu sắc về trận Bình Phong Mã chống
Pháo đầu, còn Bách cục Tượng kỳ lại là những thế cờ nổi tiếng của các bậc kỳ tài cổ
nhân. Với bộ ba sách này trong tay, mỗi người chơi cờ bình thường đều có khả năng trở
thành danh thủ trong thiên hạ.
Mai Hoa Phổ có một vị trí đặc biệt như vậy, ấy là bởi vì khi Quất Trung Bí xuất hiện thì
đã trở thành cẩm nang số một cho những người chơi cờ. Nó hầu như bao quát hết lý
thuyết cờ Tướng, khiến người ta nghĩ rằng không còn phải bàn cãi gì thêm nữa. Thế trận
Thuận Pháo được coi là vũ khí bách chiến bách thắng và việc "Lấy công làm chủ" được
mặc nhiên thừa nhận. Sáu mươi năm sau khi Quất Trung Bí xuất hiện, không có một ai
bình luận gì thêm.
Nhưng rồi như sấm nổ giữa trời quang, vào năm 1692, tác giả Vương Tái Việt tự là
Chính Dĩ đã dám xem xét và phản bác lại một số kết luận "như đinh đóng cột" của Quất
Trung Bí. Vương là người học rộng, tài cao, tính tình cương trực. Vì vậy trong đám quan
trường nhiều kẻ không ưa. Với tài năng phi phàm, ông đã tạo dựng nên cả một trường
phái lý thuyết riêng của mình, đồng thời dám chỉ ra một số điểm còn yếu của Quất Trung
Bí.
Tinh hoa và hạt nhân của Mai Hoa Phổ chính là thế trận Bình Phong Mã phá Đương đầu
pháo. Khi bên tiên đi vào Pháo đầu thì bên hậu đưa ngay Mã lên cột 3 và cột 7, tạo ra một
bức bình phong vững chãi, vừa bảo vệ lộ giữa, vừa mở đường cho Xe và Pháo xuất trận.
với sự nghiên cứu sâu sắc, trình bày sắc sảo cùng với hàng loạt ván cờ thực tiễn chứng
minh đầy sức thuyết phục đã khiến làng cờ tỉnh ngộ và tìm thấy ở Bình phong mã một
con đường mới khắc chế thế trận Đương đầu pháo rất hiệu quả và nô nức đi theo con
đường mới này. Bình phong mã mở ra trường phái "Công mạnh, thủ chắc" ván cờ ôn hòa
nhưng dù công thủ toàn tài mà vẫn sôi nổi, gay cấn.
Dù cho sau này xuất hiện nhiều quyển sách khác bổ sung và phản biện như quyển "Phản
Mai Hoa" nhưng Mai Hoa Phổ vẫn đứng vững chắc qua thời gian cho tới tận ngày nay.
Trong mấy trăm năm qua ở Trung Quốc, tác phẩm này đã được tái bản hàng trăm lần, còn
ở Việt Nam cũng đã được in lại do yêu cầu của Độc giả.
Tôi biên soạn website này nhằm mục đích có thêm tài liệu để tự mình học tập và nghiên
cứu bộ môn giải trí đầy tính nghệ thuật này một cách ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mai hoa phổ và phản mai hoa - Người đăng: Loi Bui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
Mai hoa phổ và phản mai hoa 9 10 792