Ktl-icon-tai-lieu

MANAGEMENTUL SISTEMELOR BUGETARE

Được đăng lên bởi AntBui44
Số trang: 97 trang   |   Lượt xem: 2848 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MANAGEMENTUL SISTEMELOR BUGETARE
Lector asociat Ioan Gherasim
CAP. I

PREZENTARE GENERALĂ

1.1 Conceptul şi evoluţia bugetului
Termenul de “buget” provine din limba franceză veche unde cuvântul „bougette”
înseamnă un sac mic sau pungă de bani. 1 Această terminologie a fost preluată de ţările
anglo-saxone o dată cu cuceririle normande şi de acolo s-a răspândit în toată lumea cu
semnificaţía lui financiară.
În România noţiunea de „buget” se regăseşte pentru prima dată în Regulamentul
Organic al Munteniei şi Moldovei, în perioada 1831 – 1832. Cu toate acestea, din
documentele vremii rezultă că şi la noi se făceau previzionări ale veniturilor şi cheltuielilor,
chiar dacă se utiliza o altă terminologie 2 . Astfel, încă din sec. XVII se găsesc condici de
venituri şi cheltuieli, apărute pentru prima dată în Moldova sub domnia lui Gheorghe Ştefan
Vodă, (1654) şi apoi în Muntenia în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu (1694 -1704).
Aceste documente nu aveau un caracter previzional şi executoriu, ci consemnau venituri şi
cheltuieli trecute.
Prima încercare de utilizare a unui instrument cu caracter financiar, modern, datează
din anul 1712, din cea de a doua domnie a lui Nicolae Vodă Mavrocordat care a prezentat
sfatului domnesc o dare de seamă cu privire la natura veniturilor şi cheltuielilor ţării,
cunoscută sub denumirea „sămile visteriei”.
Prima Constituţie română votată sub domnia lui A.I. Cuza, în 1864 face referire la
bugetul veniturilor şi cheltuielilor ţării, care trebuie elaborat de puterea executivă şi supus
aprobării Adunării elective. În baza prevederilor constituţionale, prima lege a contabilităţii din
anul 1864, reglementeză modul de elaborare, aprobare şi executare a bugetului de stat.
În anul 1864, a fost promulgată legea pentru infiinţarea Curţii de Conturi, însărcinată cu
"Cercetarea şi hotărârea socotelilor atingătoare de veniturile tezaurului, casieriilor generale
ale judeţelor, regiilor şi administraţiilor, contribuţiilor indirecte, precum şi închierea socotelilor
atingătoare de cheltuieli făcute de toţi agenţii contabili".
În perioada interbelică sistemul bugetar a suferit o serie de modificări, atât în ceea ce
priveşte sistemul bugetar cât şi pe linia efectuării cheltuielilor publice. Astfel, în vederea unei
mai bune organizări bugetare ministerele elaborau bugete de interior prin care repartizau
creditele bugetare între serviciile centrale şi cele locale, iar cheltuielile publice nu puteau fi
efectuate decât în limita creditelor bugetar...
MANAGEMENTUL SISTEMELOR BUGETARE
Lector asociat Ioan Gherasim
CAP. I PREZENTARE GENERALĂ
1.1 Conceptul şi evoluţia bugetului
Termenul de “buget” provine din limba franceză veche unde cuvântul „bougette”
înseamnă un sac mic sau pungă de bani.
1
Această terminologie a fost preluată de ţările
anglo-saxone o dată cu cuceririle normande şi de acolo s-a răspândit în toată lumea cu
semnificaţía lui financiară.
În România noţiunea de „buget” se regăseşte pentru prima dată în Regulamentul
Organic al Munteniei şi Moldovei, în perioada 1831 – 1832. Cu toate acestea, din
documentele vremii rezultă că şi la noi se făceau previzionări ale veniturilor şi cheltuielilor,
chiar dacă se utiliza o altă terminologie
2
. Astfel, încă din sec. XVII se găsesc condici de
venituri şi cheltuieli, apărute pentru prima dată în Moldova sub domnia lui Gheorghe Ştefan
Vodă, (1654) şi apoi în Muntenia în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu (1694 -1704).
Aceste documente nu aveau un caracter previzional şi executoriu, ci consemnau venituri şi
cheltuieli trecute.
Prima încercare de utilizare a unui instrument cu caracter financiar, modern, datează
din anul 1712, din cea de a doua domnie a lui Nicolae Vodă Mavrocordat care a prezentat
sfatului domnesc o dare de seamă cu privire la natura veniturilor şi cheltuielilor ţării,
cunoscută sub denumirea „sămile visteriei”.
Prima Constituţie română votată sub domnia lui A.I. Cuza, în 1864 face referire la
bugetul veniturilor şi cheltuielilor ţării, care trebuie elaborat de puterea executivă şi supus
aprobării Adunării elective. În baza prevederilor constituţionale, prima lege a contabilităţii din
anul 1864, reglementeză modul de elaborare, aprobare şi executare a bugetului de stat.
În anul 1864, a fost promulgată legea pentru infiinţarea Curţii de Conturi, însărcinată cu
"Cercetarea şi hotărârea socotelilor atingătoare de veniturile tezaurului, casieriilor generale
ale judeţelor, regiilor şi administraţiilor, contribuţiilor indirecte, precum şi închierea socotelilor
atingătoare de cheltuieli făcute de toţi agenţii contabili".
În perioada interbelică sistemul bugetar a suferit o serie de modificări, atât în ceea ce
priveşte sistemul bugetar cât şi pe linia efectuării cheltuielilor publice. Astfel, în vederea unei
mai bune organizări bugetare ministerele elaborau bugete de interior prin care repartizau
creditele bugetare între serviciile centrale şi cele locale, iar cheltuielile publice nu puteau fi
efectuate decât în limita creditelor bugetare deschise pe baza prevederilor aprobate prin
buget.
Ordonanţarea plăţilor se făcea pe linie ierarhică. Miniştrii şi conducătorii
administraţiilor, care aveau calitatea de ordonatori principali de credite aveau dreptul de a
dispune de creditele deschise. Ordonatorii secundari de credite emiteau ordinele de plată în
baza mandatelor emise pe numele lor prin ordonanţele de delegaţie. Plăţile se puteau face
de către casieriile publice numai după verificarea ordonanţelor şi a mandatelor de plată.
Cheltuielile publice locale se efectuau prin serviciile de contabilitate ale
administraţiilor respective, potrivit Legii contabilităţii publice
3
O modificare importantă în sistemul bugetar o reprezintă scindarea bugetului statului
în buget ordinar şi buget extraordinar. In bugetul ordinar se înscriau veniturile şi cheltuielile
1
A se vedea Dan Drosu Şaguna, Drept financiar şi fiscal,Tratat,Editura Eminescu, Bucureşti,2000, p.518
2
Pentru detalii a se vedea Ioan Condor, Drept financiar, Regia „Monitorul Oficial”, Bucureşti 1994, p.67 şi D.D.
Şaguna, op. cit. p.518.
3
publicată în M. O. nr. 167 din 31 iulie 1929.
MANAGEMENTUL SISTEMELOR BUGETARE - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MANAGEMENTUL SISTEMELOR BUGETARE - Người đăng: AntBui44
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
97 Vietnamese
MANAGEMENTUL SISTEMELOR BUGETARE 9 10 492