Ktl-icon-tai-lieu

Mất nhãn hiệu là mất thị trường

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 781 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mất nhãn hiệu là mất thị trường
Đó là khẳng định của TS. Trần Lê Hồng - Cục Sở hữu
Trí tuệ tại Hội thảo “Thương hiệu mạnh – Lợi thế
cạnh tranh trong kinh tế hội nhập” do VCCI và Bộ
Khoa học và Công nghệ phối hợp tổ chức.

Theo TS. Trần Lê Hồng, hiện nay các doanh nghiệp
Việt Nam không chỉ nỗ lực trên thị trường trong nước
mà còn đang vươn ra thị trường thế giới. Để thành
công, các doanh nghiệp phải quan tâm giải quyết
nhiều vấn đề, trong đó không thể bỏ qua hay xem nhẹ
việc bảo hộ nhãn hiệu do vai trò của nó đối với các
hoạt động kinh doanh và chính doanh nghiệp như
một loại tài sản trí tuệ có giá trị.
Tuy nhiên nhiều doanh nghiệp chưa thực sự quan
tâm đầy đủ đến việc bảo hộ nhãn hiệu làm cơ sở cho
các hoạt động thương hiệu của doanh nghiệp. Không
ít các doanh nghiệp thờ ơ với các hiện tượng làm
hàng giả, hàng nhái, không có những hoạt động tích
cực hướng đến việc đảm bảo quyền của mình đối với

nhãn hiệu, chỉ khi nhãn hiệu của mình đã bị doanh
nghiệp khác hoặc các chủ thể nước ngoài chiếm đoạt
mới “tỉnh giấc” để đổi mới cách tiếp cận với việc bảo
hộ nhãn hiệu, ví dụ như trường hợp của Công ty
Trung Nguyên, Tổng công ty dầu khí Việt Nam, Tổng
công ty thuốc lá Việt Nam v.v. Điều đáng mừng là
ngày càng nhiều doanh nghiệp đã nhận ra điều này
thể hiện qua tỷ lệ nhãn hiệu của các doanh nghiệp
Việt Nam đăng ký tăng nhanh qua các năm: Năm
2007 số nhãn hiệu được đăng ký tăng 68% từ 6.335
lên 10.660; Năm 2008 tiếp tục tăng 49%, lên 15.826.
Sự cần thiết của việc bảo hộ nhãn hiệu
TS. Trần Lê Hồng khẳng định: “Các nhãn hiệu thực
chất là diện mạo của doanh nghiệp”. Chứng minh cho
luận điểm của mình, ông Hồng lập luận, nhãn hiệu
của doanh nghiệp cho phép khách hàng phân biệt
được sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp này
với sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp khác,
qua đó tạo cho doanh nghiệp có khả năng bán ra thị
trường một cách tốt hơn hàng hóa hoặc dịch vụ của

mình. Nhưng nhãn hiệu không chỉ được sử dụng như
dấu hiệu nhận biết doanh nghiệp mà còn là sự đảm
bảo về chất lượng trước sau như một. Một khách
hàng nếu đã hài lòng với chất lượng của sản phẩm
hoặc dịch vụ của một doanh nghiệp nào đó thì sẽ tiếp
tục mua nó dựa vào chất lượng mong đợi nhờ vào
nhãn hiệu đã biết. “Vì vậy, doanh nghiệp nên chú tâm
tới việc lựa chọn và thiết kế một nhãn hiệu phù hợp,
nhất là bảo hộ nó, sử dụng nó một cách thận trọng
trong quảng cáo và ngăn chặn những người khác sử
dụng bất hợp pháp hoặc làm sai lệch nhãn hiệu đó” –
Ông nhấn mạnh.
Ông Hồng cũng cho biết thêm về sự cần thiết...
Mất nhãn hiệu là mất thị trường
Đó là khẳng định của TS. Trần Lê Hồng - Cục Sở hữu
Trí tuệ tại Hội thảo “Thương hiệu mạnh – Lợi thế
cạnh tranh trong kinh tế hội nhập” do VCCI và B
Khoa học và Công nghệ phối hợp tổ chức.
Theo TS. Trần Lê Hồng, hiện nay c doanh nghiệp
Việt Nam không chỉ nlực trên thtrường trong nước
còn đang vươn ra thị trường thế giới. Để thành
công, các doanh nghiệp phải quan tâm giải quyết
nhiều vấn đề, trong đó không thể bỏ qua hay xem nh
việc bảo hnhãn hiu do vai trò của đối với các
hot động kinh doanh và chính doanh nghiệp như
một loại tài sản trí tuệ có giá trị.
Tuy nhiên nhiều doanh nghiệp chưa thực sự quan
tâm đầy đủ đến việc bảo hộ nhãn hiệu làm cơ scho
các hoạt động thương hiệu của doanh nghiệp. Không
ít các doanh nghiệp th ơ với c hiện tượng làm
hàng giả, hàng nhái, không những hoạt động tích
cực hướng đến việc đảm bảo quyền của mình đối với
Mất nhãn hiệu là mất thị trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mất nhãn hiệu là mất thị trường - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Mất nhãn hiệu là mất thị trường 9 10 98