Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu báo cáo giám sát chất lượng môi trường công ty bảo dưỡng chăm sóc xe ôtô

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 587 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÁO CÁO GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ

MỤC LỤC

ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH

1

BÁO CÁO GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ

DANH MỤC BẢNG

DANH MỤC HÌNH

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
BTNMT

Bộ Tài nguyên và Môi trường

BVMT

Bảo vệ môi trường

NTSH

Nước thải sinh hoạt

HTXL

Hệ thống xử lý

BOD

Nhu cầu ôxy sinh hóa

N

Nitơ

P

Photpho

THC

Tổng hydrocacbon

TSS

Tổng chất rắn lơ lửng

MPĐ

Máy phát điện

CTNH

Chất thải nguy hại

NĐ-CP

Nghị định Chính phủ

PCCC

Phòng cháy chữa cháy

QCVN

Quy chuẩn Việt Nam

TCVN

Tiêu chuẩn Việt Nam

UBND

Ủy ban nhân dân

ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH

2

BÁO CÁO GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ

1. THÔNG TIN CHUNG
1.1 Thông tin liên lạc
Tên Doanh nghiệp: Chi nhánh công ty cổ phần dịch vụ .......
Địa chỉ trụ sở chính: .......
Điện thoại : (08) .......
Ngành nghề kinh doanh: Bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô (không gia công cơ khí, tái chế
phế thải, xi, mạ điện tại trụ sở).
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại: Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp.Hồ Chí
Minh; đăng ký lần đầu ngày 27 tháng 07 năm 2011.
Đại diện Công ty : Ông .......
Chức vụ: Phó Giám Đốc
CMND số: .......

Ngày cấp: 14/04/2011

Nơi cấp: Công an Tp.Hồ Chí Minh
1.2 Địa điểm hoạt động
Chi nhánh công ty cổ phần dịch vụ ....... được đặt tại ........Chi nhánh có tổng diện tích
mặt bằng là 429,2m3 và có vị trí tiếp giáp như sau
-

Hướng Đông : Giáp nhà dân

-

Hướng Tây : Giáp nhà dân

-

Hướng Nam : Giáp nhà dân

-

Hướng Bắc : Giáp đường Nguyễn Tất Thành

Sơ đồ mặt bằng tổng thể của xưởng được thể hiện trong Phụ lục.
1.3 Tính chất và quy mô hoạt động
 Loại hình hoạt động, công suất hoạt động

Loại hình hoạt động: Bảo dưỡng, chăm sóc, thay nhớt, lốp, vỏ xe ô tô, đồng thời có
dịch vụ rửa xe tại xưởng. Công suất hoạt động của xưởng khoảng 20 lượt xe/ngày.
1.4. Công nghệ sản xuất/vận hành của Chi nhánh

ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH

3

BÁO CÁO GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ

Quy trình vận hành hoạt động của Chi nhánh công ty cổ phần dịch vụ ....... được thể
hiện trong sơ đồ sau:Lưu đồ quy trình hoạt động:
Dòng vào

Dòng thải

Xe ôtô

Kiểm tra

Khí thải

Tiến hành bảo
dưỡng, rửa xe, thay
lốp

Bụi, nước thải, CTR thường

Vô dầu mỡ

Dầ...
BÁO CÁO GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
MỤC LỤC
ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH 1
Mẫu báo cáo giám sát chất lượng môi trường công ty bảo dưỡng chăm sóc xe ôtô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu báo cáo giám sát chất lượng môi trường công ty bảo dưỡng chăm sóc xe ôtô - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Mẫu báo cáo giám sát chất lượng môi trường công ty bảo dưỡng chăm sóc xe ôtô 9 10 773