Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu sổ kế toán

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 613 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hệ thống sổ sách kế toán mẫu bằng Excel


Hệ thống
"Thông tin về Cty"
Kỳ kế toán bắt đầu
"Tạo kỳ kế toán"
"Nhập số dư đầu kỳ"

Danh mục
Đối tượng
Hàng tồn kho
"Hệ thống tài khoản"
Danh mục khác

Nghiệp vụ
Ghi bút toán

Sổ cái
"Sổ cái tổng hợp"
"Sổ cái chi tiết"
Sổ chi tiết vật tư

Báo cáo nghiệp vụ
"Nhập xuất tồn kho"
"Tổng hợp đối tượng"
Thuế GTGT

Báo cáo tài chính
Cân đối phát sinh
Cân đối kế toán
Kết quả HĐKD
Mẫu sổ kế toán - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Mẫu sổ kế toán 9 10 362