Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu Tờ trình Phương án sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 12543 lần   |   Lượt tải: 13 lần
BAN CHỈ ĐẠO CPH
CÔNG TY PHÂN BÓN MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o--------

--------o0o--------

TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM NĂM 2010-2011
Mẫu sưu tầm từ: 
1. Cơ sở hoạch định
-

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của SFC trong thời gian trước.

-

Dự báo về nhu cầu thị trường trong tương lai.

2. Mục tiêu phát triển
-

Công ty Phân Bón Miền Nam củng cố vị trí hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và
cung cấp các sản phẩm về phân Supe Lân, Axít Sunphuaríc, phân tổng hợp NPK và phân
bón lá.

-

Nâng cao sản lượng đi đôi với chất lượng sản phẩm thông qua các dự án đầu tư xây dựng
phân xưởng II tại nhà máy NPK Hiệp Phước và kế hoạch xây dựng nhà máy NPK ở địa
phương khác.

-

Quảng bá thương hiệu, phát triển thị trường qua nhiều kênh khác nhau như Hội Nông dân,
đại lý tiêu thụ, đài báo, khuyến nông … nhằm chiếm lĩnh thị phần mục tiêu.

-

Quy hoạch nguồn vốn, nguồn nhân lực, sử dụng đồng vốn có hiệu quả, bảo đảm thu nhập
của người lao động.

-

Sản xuất hàng hóa chất lượng cao đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường nước ngoài
như Campuchia, Lào, Myama, Nhật Bản, Malaixia và các thị trường khác.

3. Chiến lược phát triển
a) Về mặt Tổ chức:
Công ty sẽ ổn định tổ chức theo mô hình công ty mẹ con kinh doanh đa ngành trong đó
ngành phân bón là chủ lực, đào tạo nâng cao trình độ quản lý kỹ thuật cho toàn Công ty, sắp
xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn nhất, phù hợp với trình độ chuyên môn ngành nghề được
đào tạo, xây dựng các qui chế quản lý mới theo mô hình công ty cổ phần.
b) Về Đầu tư phát triển:
- Tiếp tục đầu tư phân xưởng NPK số 2 tại nhà máy Phân Bón Hiệp Phước với công suất 120
÷ 150 ngàn tấn năm theo công nghệ mới và dự kiến hoàn thành vào quý I /2011.
- Tiếp tục hoàn chỉnh các dây chuyền hiện có để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm
nhằm phát huy tối đa công suất của máy móc thiết bị.
- Sửa chữa và nâng cấp các kho tàng bến bãi để nâng cao sức chứa và bảo đảm hàng hóa chất
lượng của Công ty.
- Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO, áp dụng công nghệ mới và bảo vệ môi
trường.

1/7

-

Hoàn thiện thủ tục nhà đất tại Văn phòng Công ty số 125B Cách Mạng Tháng Tám, Q.3,
TP HCM, chuẩn bị mọi điều kiện pháp lý, tìm nguồn tài trợ để xây dựng cao ốc văn phòng
khi được HĐQT Công ty thông qua.
c) Về tổ chức sản xuất:
- Tiếp tục rà soát các xí nghiệp sản xuất hiện có trên cơ sở đánh giá lại năng lực thiết bị,
năng lự...
BAN CHỈ ĐẠO CPH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY PHÂN BÓN MIỀN NAM
--------o0o--------
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o--------
TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM NĂM 2010-2011
Mẫu sưu tầm từ: Http://clubtaichinh.net
1. Cơ sở hoạch định
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của SFC trong thời gian trước.
- Dự báo về nhu cầu thị trường trong tương lai.
2. Mục tiêu phát triển
- Công ty Phân Bón Miền Nam củng cố vị trí hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất
cung cấp các sản phẩm về phân Supe Lân, Axít Sunphuaríc, phân tổng hợp NPK phân
bón lá.
- Nâng cao sản lượng đi đôi với chất lượng sản phẩm thông qua các dự án đầu xây dựng
phân xưởng II tại nhà máy NPK Hiệp Phước kế hoạch xây dựng nhà máy NPK địa
phương khác.
- Quảng thương hiệu, phát triển thị trường qua nhiều kênh khác nhau như Hội Nông dân,
đại lý tiêu thụ, đài báo, khuyến nông … nhằm chiếm lĩnh thị phần mục tiêu.
- Quy hoạch nguồn vốn, nguồn nhân lực, sử dụng đồng vốn hiệu quả, bảo đảm thu nhập
của người lao động.
- Sản xuất hàng hóa chất lượng cao đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường nước ngoài
như Campuchia, Lào, Myama, Nhật Bản, Malaixia và các thị trường khác.
3. Chiến lược phát triển
a) Về mặt Tổ chức:
Công ty sẽ ổn định tổ chức theo mô hình công ty mẹ con kinh doanh đa ngành trong đó
ngành phân bón chủ lực, đào tạo nâng cao trình độ quản kỹ thuật cho toàn Công ty, sắp
xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn nhất, phù hợp với trình độ chuyên môn ngành nghề được
đào tạo, xây dựng các qui chế quản lý mới theo mô hình công ty cổ phần.
b) Về Đầu tư phát triển:
- Tiếp tục đầu tư phân xưởng NPK số 2 tại nhà máy Phân Bón Hiệp Phước với công suất 120
÷ 150 ngàn tấn năm theo công nghệ mới và dự kiến hoàn thành vào quý I /2011.
- Tiếp tục hoàn chỉnh các dây chuyền hiện có để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm
nhằm phát huy tối đa công suất của máy móc thiết bị.
- Sửa chữa và nâng cấp các kho tàng bến bãi để nâng cao sức chứa và bảo đảm hàng hóa chất
lượng của Công ty.
- Tiếp tục áp dụng hệ thống quản chất lượng ISO, áp dụng công nghệ mới bảo vệ môi
trường.
1/7
Mẫu Tờ trình Phương án sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu Tờ trình Phương án sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Mẫu Tờ trình Phương án sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp 9 10 901