Ktl-icon-tai-lieu

Mcgraw-Hill - Briefcase Books - Skills For New Managers

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 463 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mcgraw-Hill - Briefcase Books - Skills For New Managers

Randy’s dream has come true. An insurance underwriter for the last four years, he can finally call himself a manager. His boss recently told him, “You’ve worked hard, the agents like you, and your results have been outstanding
Mcgraw-Hill - Briefcase Books - Skills For New Managers - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Mcgraw-Hill - Briefcase Books - Skills For New Managers 9 10 533