Ktl-icon-tai-lieu

Mô hình 5 nguồn lực của Michael Porter

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1237 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Mô hình 5 nguồn lực của Michael Porter
Đầu những năm 1990, với vai trò là một nhân sự cấp
cao tại trường đại học, tôi có tham gia một khóa học
bắt buộc về Chiến lược doanh nghiệp. Tôi rất nhớ
khóa học này, về vị giáo sư - một cha sứ có giọng nói
lôi cuốn mà sau này là chủ trì đám cưới và đỡ đầu
cho con tôi - hơn là về chủ đề của môn học.

Nhưng tôi cũng thích những ý tưởng mà chúng tôi đã
nghiên cứu. Tất nhiên là những ý tưởng này cũng
bao gồm mô hình 5 nguồn lực của Michael Porter một loạt những bài giảng đã trở thành quan trọng đối
với việc nghiên cứu kinh doanh như những học
thuyết của Newton đối với vật lý học.

Kể từ khi làm việc tại Harvard Business Review tháng
trước, tôi đã được nghe tên Porter vài lần trong ngày:
xung quanh mọi người đều coi những bài viết về
chiến lược trong ba thập kỷ của ông là cẩm nang bí
quyết của họ. Vì vậy tôi cố gắng nhớ lại chính xác

những gì đã được học về điều này trước đây.

Trong lớp học chiến lược, tôi nhớ có chép vào trong
vở bản vẽ minh họa với những mũi tên nhỏ đại diện
cho những nguồn lực khác nhau định hình chiến lược
của một công ty. Nhưng khi tôi cố gắng gọi tên 5 yếu
tố đó thì tôi lại không nhớ được.

Tôi biết "Nhà cung cấp" là một trong số chúng. Tôi
nhớ điều gì đó về "rào cản đối với sự thâm nhập". Và
tôi khá chắc chắn rằng "Chính phủ" là một yếu tố
khác. Nhưng nếu đây là một chương trình trò chơi
truyền hình, ngay lúc này tôi sẽ lựa chọn giải pháp gọi
điện thoại hỗ trợ từ người thân.

Michael Porter...

Vai trò của chính phủ là một nguồn lực trong việc định
hình chiến lược là điều tôi đã nghĩ đến rất nhiều khi
đọc cuốn sách mới của Daniel Okrent có tựa đề là
"Last Call: The Rise and Fall of Prohibition," phát
hành trong tuần này bởi nhà xuất bản Scribner. Mặc
dù về bản chất đó không phải là một cuốn sách kinh
doanh trong 100 trang đầu- tôi mới đọc đến đó- nó
đưa ra một biên niên sử sống động về sự phát triển
của một ngành công nghiệp: làm thế nào sự thưởng
thức rượu của người Mỹ tạo đường cho sự ưa thích
bia, những người ủ rượu như Adolphus Busch ban
đầu đã tạo ra những mối liên kết dọc như thế nào

bằng việc mua những nhà máy sản xuất ly cốc và
những xưởng đá và hỗ trợ cho việc tạo ra hàng nghìn
quán rượu như thế nào, và làm thế nào một liên minh
kỳ cục (người tán thành mở rộng quyền bầu cử,
những nhà đạo đức học, những người chủ nghĩa dân
tộc học) lại tìm ra những đòn bẩy về chính trị để cấm
những sản phẩm của cái mà sau này trở thành ngành
công nghiệp lớn thứ 5 cả nước.

Lệnh cấm là một ví dụ rõ rệt...
Mô hình 5 nguồn lực của Michael Porter
Đầu những năm 1990, với vai trò là một nhân sự cấp
cao tại trường đại học, tôi có tham gia một khóa học
bắt buộc về Chiến lược doanh nghiệp. Tôi rất nhớ
khóa học này, về vị giáo sư - một cha sứ có giọng nói
lôi cuốn mà sau này là chủ trì đám cưới và đỡ đầu
cho con tôi - hơn là về chủ đề của môn học.
Nhưng tôi cũng thích những ý tưởng mà chúng tôi đã
nghiên cứu. Tất nhiên là những ý tưởng này cũng
bao gồm mô hình 5 nguồn lực của Michael Porter -
một loạt những bài giảng đã trở thành quan trọng đối
với việc nghiên cứu kinh doanh như những học
thuyết của Newton đối với vật lý học.
Kể từ khi làm việc tại Harvard Business Review tháng
trước, tôi đã được nghe tên Porter vài ln trong ngày:
xung quanh mọi người đều coi những bài viết về
chiến lược trong ba thập kỷ của ông là cẩm nang bí
quyết của họ. Vì vậy tôi cố gắng nhớ lại chính xác
Mô hình 5 nguồn lực của Michael Porter - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mô hình 5 nguồn lực của Michael Porter - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Mô hình 5 nguồn lực của Michael Porter 9 10 618