Ktl-icon-tai-lieu

Mô hình Quản lý không kiểm soát

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 825 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mô hình “Quản lý không kiểm soát”
Trong giai đoạn khủng hoảng, hầu hết lãnh đạo xiết
chặt kiểm soát để tăng hiệu xuất. Nhưng trên thực tế,
doanh nhân cần ngưng phô trương quyền lực mà
phải trao quyền tự trị ở mức độ hợp lý để kích thích
sáng tạo, đem về thành công cho doanh nghiệp.

Từ rất lâu, các chuyên gia kinh tế đã thừa nhận tầm
quan trọng và ý nghĩa của việc trao quyền cho nhân
viên. Sau đây là những ví dụ cụ thể:

Gặp phải khó khăn tài chính năm 2007, chi nhánh
tổng công ty dịch vụ và tư vấn công nghệ thông tin 17
tỷ USD CSC Đức đã áp đặt lệnh kiểm soát gắt gao.
Kết quả là hoạt động ngày càng giảm sút. Chỉ đến khi
người lãnh đạo nâng cao quyền tự do cho nhân viên
thì thành công mới đến.

CSC Đức đã thử nghiệm mô hình “quản lý không
kiểm soát” ban đầu với một nhóm 60 nhân viên đơn vị

ECM: xây dựng nhóm tư vấn và hỗ trợ giữa các nhân
viên thâm niên và lính mới; khuyến khích mọi người
thực hiện điều họ tự đánh giá là đem lại hiệu quả kinh
tế cho doanh nghiệp… Rồi công ty dần mở rộng
quyền cho nhóm 34 nhân viên IT. Đến tháng 4/2009,
doanh thu của ECM, sau khi rơi xuống vực sâu vào
tháng 12/2008, đã tăng mạnh và tiếp tục phát triển.
Nhóm nhân viên IT cũng đem lại kết quả làm việc khả
quan chỉ vài tháng sau khi được tăng quyền tự do.
Theo đó, CSC đang phát triển mô hình “lãnh đạo mở
rộng” ra nhiều phòng ban khắp các chi nhánh.

Một ví dụ khác, hãng cung ứng thiết bị ngành truyền
thông ANADIGICS đã áp dụng “quản lý không kiểm
soát” từ 10 năm trước. Công ty có tổng giá trị 250
triệu USD này đã tự nhận thực: kiểu quản lý tập trung
quyền lực và hệ thống kiểm soát gắt gao khiến
ANADIGICS không thể phản ứng nhanh nhạy trước
những thách thức và cơ hội của ngành công nghiệp
đang phát triển với tốc độ vũ bão. Năm 1998, Bami
Bastani, người không lâu sau đó đã trở thành CEO,

bắt đầu trao quyền cho các nhân viên để họ đưa ra
nhiều quyết định tức thời trước biến động thị trường.
Kết quả là trong vòng 2 năm, doanh thu tăng gấp đôi
và tổng lợi nhuận bán hàng hằng quý tăng 50%.

Đến giai đoạn 2000 – 2005, công ty gặp nhiều khó
khăn và rất khát phát minh sản phẩm, phong cách
bán hàng, cấu trúc tổ chức… Khi công ty mạnh tay
triển khai hình thức quản lý không kiểm soát rộng
khắp, các nhân viên ANADIGICS có cơ hội tập trung
năng lượng phát triển kỹ thuật 3G không dây, rồi từ
từ vực dậy doanh nghiệp. Và kết quả là: tăng trưởng
13 quý liên tiếp đến giữa năm 2008.

Hai công ty trên là ví dụ điển hình cho những doanh
nghiệp có đội ngũ trí thức trẻ, hùng hậu, cần nhiều
phát m...
Mô hình “Quản lý không kiểm soát”
Trong giai đoạn khủng hoảng, hầu hết lãnh đạo xiết
cht kiểm soát để tăng hiệu xuất. Nhưng trên thực tế,
doanh nhân cần ngưng phô trương quyền lực mà
phi trao quyền tự trị ở mức độ hợp lý để kích thích
sáng tạo, đem về thành công cho doanh nghiệp.
Từ rất lâu, các chuyên gia kinh tế đã thừa nhận tầm
quan trọng và ý nghĩa của việc trao quyền cho nhân
viên. Sau đây là những ví dụ cụ thể:
Gặp phải khó khăn tài chính năm 2007, chi nhánh
tổng công ty dịch vụ và tư vấn công nghệ thông tin 17
tỷ USD CSC Đức đã áp đặt lệnh kiểm soát gắt gao.
Kết quả là hoạt động ngày càng giảm sút. Chỉ đến khi
người lãnh đạo nâng cao quyền tự do cho nhân viên
thì thành công mi đến.
CSC Đức đã thnghiệm mô hình “quản lý không
kiểm soát” ban đầu với một nhóm 60 nhân viên đơn vị
Mô hình Quản lý không kiểm soát - Trang 2
Mô hình Quản lý không kiểm soát - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Mô hình Quản lý không kiểm soát 9 10 441