Ktl-icon-tai-lieu

Mô tả công việc kế toán kiểm tra

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 423 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.Trách nhiệm :  Kiểm tra hạch toán kế toán của các đơn vị cơ sở theo sự phân công của phụ trách phòng Kế toán-tài vụ.  Cập nhật các chế độ, nguyên tắc, luật thuế GTGT.
Mô tả công việc kế toán kiểm tra - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Mô tả công việc kế toán kiểm tra 9 10 301