Ktl-icon-tai-lieu

Mô tả công việc kế toán tscđ-xdcb

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 380 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.Trách nhiệm : - Nhận và cập nhật chứng từ về TSCĐ, kiểm tra xác nhận TSCĐ khi nhập. - Lập biên bản bàn giao và bàn giao tài sản cho đơn vị (bộ phận) công ty. - Lập và giao biên bản bàn giao trách nhiệm sử dụng tài sản. - Tập hợp chi phí XDCB, chi phí sửa TSCĐ, chi phí sửa chữa nhà xưởng, lập quyết toán XDCB, chi phí sửa chữa hoàn thành
Mô tả công việc kế toán tscđ-xdcb - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Mô tả công việc kế toán tscđ-xdcb 9 10 886