Ktl-icon-tai-lieu

Mỗi nhân sự là một kênh quảng bá thương hiệu

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 779 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mỗi nhân sự là một kênh quảng bá thương hiệu
Trong bối cảnh khủng hoảng của nền kinh tế toàn cầu
hiện nay, các chi tiêu và hoạt động thương hiệu
dường như bị doanh nghiệp cắt giảm và thậm chí bỏ
qua, hy sinh cho các vấn đề thời sự khác của doanh
nghiệp. Thực tế, xây dựng thương hiệu là một quá
trình bền bỉ và không ngắt quãng, đặc biệt trong
những giai đoạn khó khăn, doanh nghiệp càng cần
phải chú trọng bảo vệ hình ảnh của mình trên thương
trường nhằm gia tăng tính cạnh tranh, thể hiện bản
lĩnh kinh doanh và tạo niềm tin cho đối tác, khách
hàng, cán bộ nhân viên…

Trong bài viết này, tác giả đề cập đến việc tận dụng
chính những nguồn lực sẵn có của mình để duy trì và
làm nổi bật thương hiệu.
Phần lớn các doanh nghiệp đều cho rằng câu chuyện
thương hiệu liên quan đến vấn đề chi phí, là câu
chuyện của “nhà giàu”, là hình ảnh quảng bá với cộng
đồng bên ngoài bằng những hoạt động quảng cáo,

giao tế… Thực tế, câu chuyện xây dựng thương hiệu
còn đến từ chính trong các hoạt động nội bộ doanh
nghiệp.
Lý giải quan điểm này, ông Nguyễn Hoàng Thắng –
Chuyên gia tư vấn của Công ty Cổ phần Phát triển
doanh nghiệp Việt nam (BRANDKEY) cho biết: “Thời
buổi kinh tế khó khăn, người lao động bị dao động
trước những khó khăn của doanh nghiệp và cũng
muốn tìm những cơ hội tốt hơn, việc truyền thông nội
bộ tốt sẽ tạo niềm tin và sự hứng khởi cho nhân viên
làm việc tốt hơn và có sự cống hiến, gắn kết với
doanh nghiệp. Nhân viên là hình ảnh đầu tiên của
doanh nghiệp tiếp xúc với khách hàng, đối tác hay
cộng đồng xã hội. Một nhân viên luôn tự tin khi nói về
công ty của mình sẽ để lại ấn tượng tin cậy vào tổ
chức đó và có hiệu ứng thực sự tích cực. Từ văn hoá
của một nhân viên người ta có thể nhận diện ra văn
hoá một doanh nghiệp, nhận ra giá trị cốt lõi mà
doanh nghiệp mang lại cho nhân viên và cho chính
cộng đồng xã hội. Nói cách khác, không kênh thông

tin nào tốt cho thương hiệu của doanh nghiệp bằng
chính nhân viên của doanh nghiệp”.
Cũng theo ông Thắng, quan hệ nhân sự nhiều khi
không phải là việc cất nhắc chức vụ hay những khoản
lương, thưởng lớn mà có thể chỉ là một câu nói động
viên, khích lệ, sự cùng chia sẻ với nhân viên những
khó khăn của công ty, về hoàn cảnh gia đình, về lý
tưởng sống hoặc là những khóa đào tạo do công ty
tự tổ chức và diễn giả là lãnh đạo doanh nghiệp. Một
nhân viên có thể có cơ hội thăng tiến với những
khoản lương bổng hậu hĩnh ở doanh nghiệp khác
nhưng họ sẽ không lựa chọn cơ hội làm việc mà chỉ
biết vắt kiệt sức lao động, nhận lương và đi về. T...
Mỗi nhân sự là một kênh qung bá thương hiệu
Trong bối cảnh khủng hoảng của nền kinh tế toàn cầu
hin nay, các chi tiêu và hoạt động thương hiệu
dường như bị doanh nghiệp cắt giảm và thm chí bỏ
qua, hy sinh cho các vấn đề thời sự khác của doanh
nghiệp. Thực tế, xây dựng thương hiệu là một quá
trình bền bỉ và không ngắt quãng, đặc biệt trong
những giai đoạn khó khăn, doanh nghiệp càng cần
phi chú trọng bảo vệ hình ảnh của mình trên thương
trường nhằm gia tăng tính cạnh tranh, thể hiện bản
lĩnh kinh doanh và tạo niềm tin cho đối tác, khách
hàng, cán bộ nhân viên…
Trong bài viết này, tác giđề cập đến việc tận dụng
chính những nguồn lực sẵn của mình để duy trì
làm nổi bật thương hiệu.
Phần lớn các doanh nghiệp đều cho rằng câu chuyện
thương hiệu liên quan đến vấn đề chi phí, là câu
chuyện của “nhà giàu”, là hình ảnh quảng bá với cộng
đồng bên ngoài bng những hoạt động quảng cáo,
Mỗi nhân sự là một kênh quảng bá thương hiệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mỗi nhân sự là một kênh quảng bá thương hiệu - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Mỗi nhân sự là một kênh quảng bá thương hiệu 9 10 555