Ktl-icon-tai-lieu

Mối quan hệ giữa truyền thuyết dân gian và lễ hội về người anh hùng lịch sử của dân tộc Tày ở vùng Đông Bắc

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 5687 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Mối quan hệ giữa truyền thuyết dân gian và lễ
hội về người anh hùng lịch sử của dân tộc Tày
ở vùng Đông Bắc
Hà Xuân Hương
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Khoa Văn học
Chuyên ngành: Văn học dân gian; Mã số: 60.22.36
Người hướng dẫn: GS. TS. Nguyễn Xuân Kính
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Khái quát về dân tộc Tày ở vùng Đông Bắc. Nghiên cứu truyền thuyết dân
gian và lễ hội về người anh hùng lịch sử của dân tộc Tày ở Đông Bắc. Phân tích vai trò
qua lại và sự biến đổi của mối quan hệ giữa truyền thuyết dân gian và lễ hội về người
anh hùng lịch sử của dân tộc Tày ở vùng Đông Bắc.
Keywords. Văn hóa dân gian; Truyền thuyết dân gian; Lễ hội; Dân tộc Tày; Anh hùng
lịch sử

Content.
MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Văn hóa dân gian bao gồm nhiều thành phần có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.
Truyền thuyết và lễ hội là hai vi hệ của văn hóa dân gian. Mối quan hệ giữa hai vi hệ
văn hóa này đã được các nhà nghiên cứu quan tâm tìm hiểu ở phạm vi văn học dân gian
và lễ hội của người Việt. Vấn đề đó ít và hầu như chưa được quan tâm thỏa đáng ở phạm
vi văn học dân gian và lễ hội của các dân tộc thiểu số, trong đó có dân tộc Tày.
Người Tày có số dân đông nhất trong số các dân tộc thiểu số ở nước ta, cư trú chủ
yếu ở các tỉnh vùng Đông Bắc. Dân tộc Tày được coi là chủ thể văn hóa ở vùng Đông
Bắc.
1

Dân tộc Tày có đời sống văn hóa vô cùng đặc sắc, trong đó phải kể đến các
truyền thuyết dân gian và lễ hội về người anh hùng lịch sử. Vậy, có mối quan hệ nào
giữa hai thành phần văn hóa này không? Đó là vấn đề mà chúng tôi quan tâm.
Xuất phát từ những lí do trên, chúng tôi tiến hành tìm hiểu mối quan hệ giữa
truyền thuyết và lễ hội về các anh hùng lịch sử của người Tày ở vùng Đông Bắc.
2. Lịch sử vấn đề
Trong khi chúng tôi tìm hiểu mối quan hệ giữa truyền thuyết và lễ hội về các anh
hùng lịch sử của người Tày ở vùng Đông Bắc, những công trình, bài viết của các tác giả
đi trước rất quý báu đối với tác giả luận văn. Có thể tổng thuật ý kiến của họ theo từng
cụm vấn đề và theo trình tự thời gian như sau:
2.1. Nhóm công trình nghiên cứu về mối quan hệ giữa truyền thuyết và lễ hội nói
chung
Năm 1971, trong cuốn Truyền thống anh hùng dân tộc trong loại hình tự
sự dân gian do Viện Văn học tổ chức biên soạn, GS. Kiều Thu Hoạch công bố bài viết
“Truyền thuyết anh hùng trong thời kì phong kiến”. Tác giả có nhận xét: “Một đặc điểm
của truyền thuyết anh hùng chống xâm lược của ta là thường gắn liền với các cuộc hội
mùa và nghi lễ tế thần ở các đình chùa, đền miếu [17; tr 63].
Năm 1973, nhà ...
1
Mối quan hệ giữa truyền thuyết dân gian và lễ
hội về người anh hùng lịch sử của dân tộc Tày
ở vùng Đông Bắc
Hà Xuân Hương
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Khoa Văn học
Chuyên ngành: Văn học dân gian; Mã số: 60.22.36
Người hướng dẫn: GS. TS. Nguyễn Xuân Kính
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Khái quát về dân tộc y vùng Đông Bắc. Nghiên cứu truyền thuyết dân
gian lễ hội về người anh hùng lịch sử của dân tộc Tày Đông Bắc. Phân tích vai trò
qua lại sự biến đổi của mối quan hệ giữa truyền thuyết n gian lễ hội về người
anh hùng lịch sử của dân tộc Tày ở vùng Đông Bắc.
Keywords. Văn hóa dân gian; Truyền thuyết dân gian; Lễ hội; n tộc y; Anh hùng
lịch sử
Content.
MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Văn hóa dân gian bao gồm nhiều thành phần mối liên hệ chặt chẽ với nhau.
Truyền thuyết lễ hội hai vi hệ của văn hóa dân gian. Mối quan hệ giữa hai vi hệ
văn hóa y đã được các nhà nghiên cứu quan tâm tìm hiểu phạm vi văn học dân gian
và lễ hội của người Việt. Vấn đề đó ít và hầu như chưa được quan tâm thỏa đáng ở phạm
vi văn học dân gian và lễ hội của các dân tộc thiểu số, trong đó có dân tộc Tày.
Người Tày có số dân đông nhất trong số các dân tộc thiểu số ở nước ta, cư trú chủ
yếu các tỉnh vùng Đông Bắc. Dân tộc Tày được coi chủ thể văn hóa vùng Đông
Bắc.
Mối quan hệ giữa truyền thuyết dân gian và lễ hội về người anh hùng lịch sử của dân tộc Tày ở vùng Đông Bắc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mối quan hệ giữa truyền thuyết dân gian và lễ hội về người anh hùng lịch sử của dân tộc Tày ở vùng Đông Bắc - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Mối quan hệ giữa truyền thuyết dân gian và lễ hội về người anh hùng lịch sử của dân tộc Tày ở vùng Đông Bắc 9 10 551