Ktl-icon-tai-lieu

Môi trường đầu tư nước ngoài tại Hà Nội - Thực trạng và giải pháp

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1756 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Môi trường đầu tư nước ngoài tại Hà Nội Thực trạng và giải pháp
Trương Thị Minh
Trường Đại học Kinh tế
Luận văn Thạc sĩ ngành: Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế
Mã số: 60 31 07
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Thái Quốc
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về môi trường đầu tư; các yếu tố cấu thành môi
trường đầu tư nước ngoài. Tìm hiểu kinh nghiệm cải thiện môi trường đầu tư nước
ngoài của một số tỉnh thành trong và ngoài nước nhằm rút ra bài học cho Hà Nội. Phân
tích, đánh giá thực trạng môi trường đầu tư nước ngoài tại Hà Nội. Đề ra các giải pháp
cải thiện môi trường đầu tư nước ngoài tại Hà Nội hiện nay và trong thời gian tới.
Keywords: Kinh tế quốc tế; Đầu tư nước ngoài; Hà Nội; Kinh tế đối ngoại
Content
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (Foreign Direct Invesment - FDI) là một trong những
nguồn lực quan trọng để thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, đặc biệt tại các nước đang
phát triển như Việt Nam. Tuy nhiên, dòng vốn này không tự nhiên mà có, nó phụ thuộc vào
sức hấp dẫn của địa phương, thể hiện qua các yếu tố tự nhiên như vị trí địa lý, điều kiện tự
nhiên, cùng độ thông thoáng của cơ chế, chính sách, yếu tố nguồn nhân lực và các vấn đề xã
hội khác của địa phương đó. “Làm thế nào để thu hút nhiều hơn các nhà đầu tư nước ngoài”
đã và đang được đặt ra như một vấn đề lớn không chỉ các bộ, ngành mà còn là dấu hỏi lớn
cho từng địa phương ở Việt Nam. Hà Nội, với vị thế là Thủ đô - trung tâm văn hóa - kinh tế,
Hà Nội đang phấn đấu cơ bản hoàn thành công nghiệp hoá vào năm 2015, về trước cả nước 5
năm, những năm qua đã đạt được những thành tích nổi bật về thu hút đầu tư. Tuy nhiên, dòng
vốn này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và vị thế của Thủ đô. Không những thế, lượng
vốn FDI đầu tư vào Hà Nội trong thời gian qua vẫn còn nhiều biến động, có thời gian chững
lại hoặc tăng chậm. Năm 2008, Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, là năm rất thành công
của Hà Nội về thu hút FDI với tổng số vốn đăng ký đạt 5.009 triệu USD tăng 49% so với năm
2007. Thế nhưng sang năm 2009, lượng vốn FDI lại giảm sút mạnh, tổng số vốn đăng ký năm

2009 đạt 521,7 triệu USD, chỉ bằng 10,42% so với năm 2008. Ngoài yếu tố do ảnh hưởng của
cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu thì môi trường đầu tư chưa thực sự hấp dẫn cũng là một
trong những nguyên nhân quan trọng làm hạn chế hoặc giảm sút dòng vốn đầu tư trực tiếp
nước ngoài vào Hà Nội trong thời gian vừa qua. Theo một khảo sát về môi trường đầu tư vừa
được Tổn...
Môi trường đầu tư nước ngoài tại Hà Nội -
Thực trạng và giải pháp
Trương Thị Minh
Trường Đại hc Kinh tế
Luận văn Thạc sĩ ngành: Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế
số: 60 31 07
Người ng dẫn: PGS.TS. Phm Thái Quốc
m bảo vệ: 2011
Abstract: Hệ thống hóa sở luận về môi trường đầu tư; các yếu tố cấu tnh môi
trường đầu nước ngoài. Tìm hiểu kinh nghiệm cải thiện môi trường đầu tư nước
ngoài của một số tỉnh thành trong và ngoài nước nhằm rút ra bài học cho Hà Nội. Phân
tích, đánh giá thực trạng môi trường đầu tư nước ngoài tiNội. Đề ra các giải pháp
cải thiện môi trường đầu tư nước ngoài tại Hà Nội hiện nay và trong thời gian tới.
Keywords: Kinh tế quốc tế; Đầu tư nước ngoài; Hà Nội; Kinh tế đối ngoại
Content
M ĐẦU
1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (Foreign Direct Invesment - FDI) là một trong nhng
nguồn lực quan trọng để thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, đặc biệt tại các nước đang
phát trin như Việt Nam. Tuy nhiên, ng vốn này không tnhiên mà có, phthuộc vào
sức hấp dẫn của địa phương, thể hin qua các yếu tố tnhiên như vị trí địa , điều kiện tự
nhiên, cùng độ thông thoáng của chế, chính sách, yếu tố nguồn nhân lực và các vấn đề
hội khác của địa phương đó. “Làm thế nào để thu hút nhiều hơn các nhà đầu nước ngoài”
đã đang được đặt ra như một vấn đề lớn không chỉ các bộ, ngành mà còn dấu hi lớn
cho từng đa phương Việt Nam. Nội, với vị thế Thủ đô - trung tâm văn hóa - kinh tế,
Nội đang phấn đấu bản hoàn thành công nghiệp hoá vào năm 2015, về trước cả nước 5
năm, những năm qua đã đạt được những thành tích nổi bật về thu hút đầu tư. Tuy nhiên, dòng
vốn này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng vị thế của Thủ đô. Không những thế, lượng
vốn FDI đầu tư vào Nội trong thời gian qua vẫn n nhiều biến động, thời gian chững
lại hoặc tăng chậm. Năm 2008, Nội mrộng địa giới hành chính, là năm rất thành ng
của Hà Nội về thu hút FDI với tng số vốn đăng ký đạt 5.009 triệu USD tăng 49% so với năm
2007. Thế nhưng sang năm 2009, lượng vốn FDI lại giảm sút mnh, tổng số vn đăng ký m
Môi trường đầu tư nước ngoài tại Hà Nội - Thực trạng và giải pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Môi trường đầu tư nước ngoài tại Hà Nội - Thực trạng và giải pháp - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Môi trường đầu tư nước ngoài tại Hà Nội - Thực trạng và giải pháp 9 10 654