Ktl-icon-tai-lieu

Môi trường phát triển ứng dụng TELEPHONY cho thiết bị di động bằng HTML5 và TIZEN

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1880 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------

TRẦN THỊ THÙY CHÂU

TÊN ĐỀ TÀI: MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG
TELEPHONY CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG BẰNG HTML5 VÀ TIZEN
Chuyên ngành: Truyền dữ liệu và mạng máy tính
Mã số: 60.48.15

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ

HÀ NỘI - 2012

Luận văn được hoàn thành tại:
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Người hướng dẫn khoa học: TS. HOÀNG LÊ MINH

Phản biện 1:
……………………………………………………………
Phản biện 2:
..…………………………………………………………..

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ
tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Vào lúc:

....... giờ ....... ngày ....... tháng ....... .. năm

...............
Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

1
MỞ ĐẦU
Hiện nay, các ứng dụng trên thiết bị di động đang ở
thời kỳ bùng nổ để đáp ứng nhu cầu cập nhật thông tin
toàn cầu, mọi lúc mọi nơi, nhanh chóng, thuận tiện. Các
thế hệ smartphone ngày càng được ưa chuộng, nhưng khó
được ứng dụng rộng rãi khi các hệ điều hành của nó đòi
hỏi bản quyền, phức tạp.
Thật khó để theo dõi khi mà các nền tảng di động
của thế giới luôn thay đổi trong vài năm qua và gần đây
nổi lên một hệ điều hành rất được ưa chuộng trên các loại
smartphone - Android. Nhưng Android vốn lộn xộn về
bản quyền, thứ đã tiêu tốn tiền của Samsung cũng như
những hãng đang dùng nền tảng này của Google. Kể từ
khi xuất hiện lần đầu tiên trong năm 2009, Bada của
Samsung đã chiếm khoảng 2% thị trường điện thoại thông
minh toàn cầu, vượt qua cả Windows Phone của Microsoft.
Những ấn tượng về Bada nhìn chung là tích cực. Mặc dù
vẫn còn nhỏ so với Android và iOS, nhưng dù sao thì đó
cũng là con số đáng kể trên thị trường. Nhưng các hệ điều
hành này lại vướng phải vấn đề bản quyền, phức tạp. Vì

2
thế các nhà kinh doanh di động đã nghĩ tới một môi
trường phát triển ứng dụng đa nền dựa trên ngôn ngữ lập
trình HTML5 và hệ điều hành hỗ trợ trực tiếp HTLM5
(như TIZEN của Intel và Samsung) nhằm giảm bớt áp lực
bản quyền và tăng tốc độ của các ứng dụng. Đề tài này
nghiên cứu về môi trường và hệ điều hành có thể đáp ứng
được những nhu cầu cấp thiết đó.
Trong khi đó, Tizen là một hệ điều hành mới xuất
hiện, được hậu thuẫn bởi Intel và nhấn mạnh khả năng hỗ
trợ HTML5 giúp thiết bị tải trang rất nhanh và ổn định.
Tizen là một hệ điều hành mở dựa trên nhân Linux và là
dự án thuộc Linux Foundation vì thế không vướng phải
vấn đề bản quyền nhiều như Android.
Tizen 1.0 Larkspur ra mắt hướng đến thiết bị di
động thế hệ ...
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
---------------------------------------
TRN TH THÙY CHÂU
TÊN ĐỀ TÀI: MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIN NG DNG
TELEPHONY CHO THIT B DI ĐỘNG BNG HTML5 VÀ TIZEN
Chuyên ngành: Truyn d liu và mng máy tính
Mã s: 60.48.15
TÓM TT LUN VĂN THC SĨ
HÀ NI - 2012
Môi trường phát triển ứng dụng TELEPHONY cho thiết bị di động bằng HTML5 và TIZEN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Môi trường phát triển ứng dụng TELEPHONY cho thiết bị di động bằng HTML5 và TIZEN - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Môi trường phát triển ứng dụng TELEPHONY cho thiết bị di động bằng HTML5 và TIZEN 9 10 222