Ktl-icon-tai-lieu

Mối tương quan giữa tự đánh giá bản thân và kết quả học tập của học sinh lớp 5 tại Hà Nội

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2337 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Mối tương quan giữa tự đánh giá bản thân và
kết quả học tập của học sinh lớp 5 tại Hà Nội
Hoàng Thu Huyền
Trường Đại học Giáo dục
Luận văn Thạc sĩ ngành: Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên
Người hướng dẫn: TS. Đặng Hoàng Minh
Năm bảo vệ: 2012
Abstract: Hê ̣ thố ng hóa mô ̣t số vấ n đề lý luâ ̣n cơ bản về mố i tương quan giữa tự đánh
giá bản thân và kết quả học tập của học sinh lớp 5. Điề u tra thực tra ̣ng mố i tương quan
giữa tự đánh giá bản thân và kế t quả ho ̣c tâ ̣p của ho ̣c sinh lớp 5. Đưa ra những kế t luâ ̣n
và kiến nghị nhằm giúp các em học sinh có thể tự đánh giá bản thân phù hơ ̣p hơn , kế t
quả học tập tốt hơn.
Keywords: Tâm lý học; Kết quả học tập; Tự đánh giá bản thân; Tâm lý học trẻ em;
Lớp 5; Hà Nội
Content
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Tự đánh giá bản thân là một hạt nhân cơ bản của nhân cách, thực thi chức năng bảo vệ
và ảnh hưởng đến mọi khía cạnh tâm lý của con người. Quá trình tự đánh giá bản thân giúp
con người biết mình là ai và đang tồn tại trên thế giới này như thế nào. Những người có tự
đánh giá bản thân mình phù hợp với năng lực thực tế thường có sức mạnh tinh thần để vượt qua
khó khăn trở ngại trong cuộc sống và đạt được sự hài lòng về bản thân Việc tự đánh giá quá cao
.
hay quá thấp đều gây nên mâu thuẫn bên trong nhân cách. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng
những người tự đánh giá bản thân mình là người vô dụng, thấp kém thường không có khả năng
cải thiện tình thế mà họ phải đối diện.
Lớp 5 là lớp cuối cấp, thời điểm các học sinh đã trải qua một quá trình gần 5 năm kể
từ khi bắt đầu bước vào môi trường học tập chính thức. Đây là khoảng thời gian quan
trọng để các em nhìn nhận, đánh giá lại bản thân mình về khả năng học tập, giao tiếp và
các mối quan hệ xã hội với vai trò, ý nghĩa của mình trong các mối quan hệ này. Tự đánh
giá bản thân một cách phù hợp sẽ giúp các em điều khiển, điều chỉnh hành vi của mình và
định hình tương lai theo hướng hợp lý, tích cực.
Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tự đánh giá bản thân của học sinh và một trong
những yếu tố quan trọng cần phải kể đến đó chính là kết quả học tập. Ở độ tuổi này, khi mối
quan tâm của các em còn chưa được mở rộng như lứa tuổi mà các em sắp bước vào sau đó
(lứa tuổi dậy thì) thì hoạt động học tập vẫn là hoạt động chủ đạo của học sinh. Và kết quả học
tập chính là một trong số những yếu tố giúp các em nhận biết khả năng và giá trị của bản thân
mình. Vậy cụ thể mối tương quan giữa kết quả học tập và tự đánh giá bản thân c...


Hoàng 
ni hc Giáo dc
 ngành: 

 2012
Abstract: 









 5. 













 5. 







 , 
.
Keywords: ; ; n; ;
; 
Content
MỞ ĐẦU
1. L do chn đề ti




. 
. 



             






q




Mối tương quan giữa tự đánh giá bản thân và kết quả học tập của học sinh lớp 5 tại Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mối tương quan giữa tự đánh giá bản thân và kết quả học tập của học sinh lớp 5 tại Hà Nội - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Mối tương quan giữa tự đánh giá bản thân và kết quả học tập của học sinh lớp 5 tại Hà Nội 9 10 258