Ktl-icon-tai-lieu

Môn học hành vi mua của khách hàng

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 952 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Có nhiều nhân tố với vai trò là cá nhân ảnh hưởng đến hành vi mua của khách hàng như: nhận thức, động cơ, học tập, giá trị, cá tính, lối sống . nhưng với đề tài này nhóm 2 lớp K42DQ5 lựa chọn phân tích sự ảnh hưởng của nhân tố nhận thức đến hành vi mua hàng của tập khách hàng mục tiêu với sản phẩm sữa tắm Double Rich với dàn ý như sau:
1. Cơ sờ lý luận về nhận thức người tiêu dùng.
§ Nhận thức là quá trình mà các kích thích được lựa chọn, sắp xếp và giải thích.
§ Đặc điểm của quá trình nhận thức của người tiêu dùng.
§ Các giai đoạn của quá trình nhận thức của người.
§ Hệ thống cảm giác của người tiêu dùng:
§ Nhận thức có chọn lựa:
§ Nhận thức rủi ro của người.
§ Giải thích quyết định sự vật có nghĩa như t hế nào?
2. Phân tích nhận thức người tiêu dùng với sản phẩm sữa tắm Double Rich
§ Giới thiệu sơ lược về công ty.
§ Giới thiệu sơ lược về nhãn hàng:
§ Tập khách hàng mục tiêu:
§ Phân tích và kết quả. (Rich (Dựa theo kết quả điều tra, phỏng vấn người tiêu dùng của nhãn hàng tại TP. Hồ Chí Minh).
- Sản phẩm chăm sóc cá nhân được sử dụng:
- Nhận thức của khách hàng tiêu dùng.
Trước tiên là nhận thức về nhãn hiệu đơn thuần.
Nhãn hiệu đang sử dụng:
Thị giác – nhìn.
Khứu giác – mùi và Xúc giác – sờ chạm.
Thính giác – âm thanh.
Kết quả thu thập được
Niềm tin về sản phẩm:
Thái độ về sản phẩm:
§ Vận dụng vào hoạt động marketing
3. Kết luận.

Dàn ý chi tiết
1. Cơ sờ lý luận về nhận thức người tiêu dùng.
§ Nhận thức là quá trình mà các kích thích được lựa chọn, sắp xếp và giải thích.
§ Đặc điểm của quá trình nhận thức của người tiêu dùng.
- Con người chỉ nhận được một số kích thích từ môi trường.
- Chú ý tới một số ít hơn các kích thích từ kích thích nhận được.
- Xem xét không khách quan các kích thích mà có tính chủ quan.
- Nghiên cứu nhận thức là vấn đề con người bổ sung/ loại trừ khỏi cảm giác khi gán ý nghĩa cho cảm giác.
- Thừa nhận của người tiêu dùng bóp méo ý nghĩa kích thích.
- Giải thích phụ thuộc vào thành kiến, kiến thức, kinh nghiệm, nhu cầu.
§ Các giai đoạn của quá trình nhận thức của người.
- Phân loại ban đầu: đặc điểm cơ bản của kích thích.
- Kiểm tra các dấu hiệu: Phân tích các đặc điểm để chuẩn bị chọn giản đồ.
- Kiểm tra khẳng định: lựa chọn giản đồ.
- Hoàn tất khẳng định: ra quyết định theo kích thích nào.
§ Hệ thống cảm giác của người tiêu dùng:
- Khái niệm: là những đáp trực tiếp của các cơ quan thần kinh thụ cảm (mắt, tai, mũi, lưỡi, ngón tay) với các kích thích cơ bản như ánh sáng, màu sắc và âm thanh.
- Vai trò của cảm giác: Mường tượng quá khứ, mường tượng thích thú, quan trọng với loại hình tiêu thụ thỏa mãn nhu cầu tinh thần, dữ liệu từ thông tin cảm giác – xác định cách thức đáp ứng với sản phảm của người tiêu dùng.
- Phân loại cảm giác:
Môn học hành vi mua của khách hàng - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Môn học hành vi mua của khách hàng 9 10 352