Ktl-icon-tai-lieu

Một Số Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Quản Trị Nhân Sự Tại Công Ty TNHH thương mại DV Minh Phương

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 400 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG DẪN NHẬP


I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Từ xưa đến nay, mọi người đều cho rằng: “Con người là nhân tố trung tâm và là mục đích của nền sản xuất xã hội”. Vì thế, bất kỳ một doanh nghiệp hay một tổ chức xã hội nào muốn tồn tại và phát triển lâu dài, Nhà Quản Trị phải đưa nhân tố con người lên vị trí hàng đầu.
Trong thời đại ngày nay, khoa học công nghệ càng phát triển, trang thiết bị máy móc ngày càng hiện đại nhưng cũng không hoàn toàn thay thế được con người. Con người vẫn là nhân tố chính điều khiển tất cả mọi hoạt động. Để một doanh nghiệp đi vào sản xuất kinh doanh, Nhà Quản Trị không những chỉ quan tâm đến các yếu tố như nguyên vật liệu, trang thiết bị, máy móc mà phải luôn coi trọng yếu tố con người.
Con người là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá mà thế giới ban cho. Để khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên quý giá này một cách hữu hiệu là cả một mghệ thuật của những nhà quản trị, bởi vì: “Trong tất cả các nhiệm vụ của quản trị, quản trị con người là nhiệm vụ trung tâm và quan trọng nhất vì tất cả các vấn đề khác đều phụ thuộc vào mức độ thành công của quản trị con người”.
Vì vậy, quản trị nhân sự là một lĩnh vực vô cùng khó khăn và phức tạp. Làm sao để cho công việc quản trị thành công, tạo ra được quyền của nhà lãnh đạo, đồng thời cũng có sự thoã mãn của cấp dưới. Nó bao gồm nhiều vấn đề như: bầu không khí văn hoá doanh nghiệp, tâm lý, sinh lý, xã hội, đạo dức học. Nó là một khoa học nhưng đồng thời cũng là một mghệ thuật – nghệ thuật quản trị con người.
Nếu như là một khoa học, chúng ta chịu khó tìm hiểu và học hỏi thì sẽ nắm vững được. Nhưng nó là một nghệ thuật, thì đòi hỏi phải có sự sáng tạo, khéo léo trong mọi tình huống, ứng xử linh hoạt. Đó là một vấn đề mà không phải bất kỳ ai cũng có thể tạo ra được. Hiện nay, vấn đề mà chúng ta quan tâm là: “Chảy máu chất xám”. Hầu hết ở các nươùc kém và đang phát triển, nhu cầu học và ra nước ngoài rất nhiều. Làm sao chúng ta có thể làm cho mọi ngườt thấy được rằng, ở nước mình sẽ có tất cả đầy đủ những điều kiện mà mình có thể phát huy hết được tiềm năng và khả năng hiện có. Hay ngay cả trong những công ty, cùng một thị trường, cùng một sản phẩm, cũng có thể chuyển đổi nhân lực từ đơn vị này sang đơn vị khác. Đây là một thực tế mà Nhà Quản Trị tài nguyên nhân sự cũng phải cần quan tâm.
Đối với nước ta, trong bối cảnh nền kinh tế chuyển sang cơ chế thị trường, và chuẩn bị hội nhập vào AFTA năm 2006, hứa hẹn nhiều cơ hội mới và những thách thức khó khăn, đặc biệt là sự cạnh tranh về chaát lượng và giá cả giữa nước ngoài với Việt Nam. Chiếc chìa khoá duy nhất là nhanh chóng xây dựng công tác quản trị nguồn nhân lực có hiệu quả, sử dụng nguồn tài nguyên con người một cách có khoa học và hợp lí, để không ngừng nâng cao kiến thức và trình độ nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ công nhân viên, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU:
Trước khi đi sâu vào nội dung đề tài, chúng ta cần nắm vững những lý luận cơ bản về quản trị nhân sự. Phải xác định rõ tài nguyên nhân sự là gì, chức năng và vai trò của phòng nhân sự, những yếu tố môi trường ảnh hưởng trự tiếp hay gián tiếp đến tài nguyên nhân sự. Ngoài ra, muốn có đội ngũ hoạt động có hiệu quả, chúng ta phải biết tuyển mộ, tuyển chọn đúng người vào làm việc. Để phát triển tài nguyên nhân sự, chúng ta phải có chương trình hội nhập vào môi trường làm việc và từ đó sẽ có cách để đánh giá thành tích của nhân viên. Và sau đó, nhà quản trị cũng phải biết động viên giao tế nhân sự. Đây là nội dung trong chương I “Cơ Sở Lý Luận Về Quản Trị Nguồn Nhân Lực”.
Để nắm vững công tác tổ chức nhân sự và tình hình quản trị nhân viên tại Công Ty TNHH Minh Phương, chúng ta cần tìm hiểu chung về Công Ty như: quá trình hình thành và phát triển công ty, chức năng hoạt động, quy trình sản xuất, bộ máy tổ chức và tình hình hoạt động của Công Ty trong thời gian qua và øđặc điểm nguồn nhân lực tại công ty như về số luợng, hợp đồng lao động, hình thức trả lương, tinh thần làm việc của cán bộ công nhân viên. Ngoài ra, còn có công tác
Một Số Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Quản Trị Nhân Sự Tại Công Ty TNHH thương mại DV Minh Phương - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Một Số Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Quản Trị Nhân Sự Tại Công Ty TNHH thương mại DV Minh Phương 9 10 398