Ktl-icon-tai-lieu

Một số biện pháp nhằm tạo động lực cho người lao động tại công ty Gốm xây dựng Đoàn kết

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 613 lần   |   Lượt tải: 3 lần
LỜI MỞ ĐẦU.


Đất nước ta đang chuyển dần sang nền kinh tế thị trường. Với những cơ hội và thách thức mới và trong đó là những con người của thời đại mới. Vấn đề đặt ra là mỗi doanh nghiệp cần đi lên bằng chính khả năng của mình. Để có thể tồn tại và phát triển mỗi doanh nghiệp luôn hướng tới sản xuất với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Một trong những vấn đề quan trọng góp phần đạt được mục tiêu đó là công tác tạo động lực cho người lao động.
Tạo động lực là một trong những vấn đề hầu hết các công ty hiện nay rất quan tâm. Bởi công tác này tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát huy và khai thác những nguồn lực hiện có, giúp công ty dần dần khắc phục được những khó khăn trước mắt cũng như lâu dài.
Nghiên cứu công tác tạo động lực, một mặt nhằm tìm hiểu thực trạng của vấn đề tại công ty Gốm xây dựng Đoàn kết trên cơ sở ứng dụng những vấn đề lý thuyết đã học vào thực tế để cải biến thực tế theo hướng có lợi hơn. Mặt khác, qua đó cho chúng ta những bài học kinh nghiệm bổ ích, phục vụ cho công việc sau này.
Chính vì vậy, trong quá trình thực tập tại công ty Gốm xây dựng Đoàn kết em đã đi sâu tìm hiểu đề tài:
"Một số biện pháp nhằm tạo động lực cho người lao động tại công ty Gốm xây dựng Đoàn kết".
Để nghiên cứu đề tài em sử dụng phương pháp: điều tra bảng hỏi, thống kê số liệu, ngoài ra còn sử dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp .
Phạm vi và đối tượng nghiên cứu: toàn bộ cán bộ công nhân viên trong công ty Gốm xây dựng Đoàn kết.
Bố cục đề tài ngoài phần mở bài và kết luận gồm:
Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về công tác tạo động lực cho người lao động trong tổ chức.
Chương 2: Thực trạng công tác tạo động lực tại công ty Gốm xây dựng Đoàn kết.
Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực tại công ty Gốm xây dựng Đoàn kết.
Một số biện pháp nhằm tạo động lực cho người lao động tại công ty Gốm xây dựng Đoàn kết - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Một số biện pháp nhằm tạo động lực cho người lao động tại công ty Gốm xây dựng Đoàn kết 9 10 709