Ktl-icon-tai-lieu

Một số đề xuất về công tác quản lý quan hệ khách hàng tại Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1521 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT

TẠO

NAM

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------

TRẦN HOÀNG VÂN ANH

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUAN HỆ
KHÁCH HÀNG TẠI TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỆT
NAM

CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH

MÃ SỐ:

60.34.05

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

HÀ NỘI – NĂM 2011

2

LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trước bối cảnh của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam là chia
tách giữa Bưu chính và Viễn thông trên cơ sở xoá bỏ độc quyền trong kinh
doanh bưu chính viễn thông, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam đã được
thành lập theo Quyết định số 16/2007/QĐ-BBCVT ngày 15/6/2007 của Bộ
Bưu chính Viễn thông (nay là bộ Thông tin và Truyền thông). Đây là bước
ngoặt lớn và tất yếu đối với lĩnh vực bưu chính Việt Nam trên con đường
đổi mới để hội nhập quốc tế, thích ứng với môi trường kinh doanh mới sau
khi chia tách, dịch vụ bưu chính phải đổi mới một cách toàn diện.
Cùng với chủ trương đổi mới hoạt động kinh doanh bưu chính - viễn
thông, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam cũng nằm trong xu thế chung
đó, hoạt động bưu chính có điều kiện hạch toán độc lập, hình thành những
công ty chuyên sâu trong lĩnh vực bưu chính. Đây là xu hướng tất yếu
nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của bưu chính. Tuy nhiên, dịch vụ
bưu chính trong điều kiện hiện nay không tránh khỏi sự cạnh tranh gay gắt
của các doanh nghiệp khác (Bưu chính Viettel, EVN, Sài Gòn Postel, các
doanh nghiệp nhỏ, tư nhân cùng tham gia cung cấp các dịch vụ chuyển
phát thư từ, hàng hoá trên cả nước). Bên cạnh đó với sự phát triển của
công nghệ thông tin, khách hàng không những có nguy cơ chuyển sang sử
dụng dịch vụ bưu chính của các đối thủ cạnh tranh mà còn chuyển sang sử
dụng những dịch vụ thay thế khác như email, internet, 3G, 4G,...
Trước những thử thách và khó khăn trên, Tổng Công ty Bưu chính
Việt Nam phải làm gì để giữ những khách hàng cũ, trung thành với mình
và lôi kéo thêm những khách hàng mới sử dụng các dịch vụ bưu chính
doanh nghiệp đang cung cấp. Một trong những công tác mang tính chiến
lược và được định hướng một cách lâu dài của Tổng Công ty Bưu chính
Việt Nam hiện nay là chú trọng đến công tác quản lý quan hệ khách hàng Customer Relationship Management (CRM) và nâng cao hiệu quả công tác

3

này nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo tồn và phát huy nguồn doanh
thucủa doanh nghiệp.
CRM tốt là hình thức quảng cáo mang lại hiệu quả cao cho doanh
nghiệp, làm cho khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ c...
1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO
TẠO
TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT
NAM
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------
TRẦN HOÀNG VÂN ANH
MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUAN H
KHÁCH HÀNG TẠI TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỆT
NAM
CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH
SỐ: 60.34.05
M TẮT LUN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN
HÀ NI NĂM 2011
Một số đề xuất về công tác quản lý quan hệ khách hàng tại Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số đề xuất về công tác quản lý quan hệ khách hàng tại Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Một số đề xuất về công tác quản lý quan hệ khách hàng tại Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam 9 10 687