Ktl-icon-tai-lieu

Một số giải pháp đẩy mạnh tiến trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước.

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 344 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Một số giải pháp đẩy mạnh tiến trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước.

Nội dung khoá luận được kết cấu thành 3 chương:
Chương 1: Một số vấn đề lý luận về cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước.
Chương 2: Thực trạng cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Hà Nội.
Chương 3: Một số giải pháp đẩy mạnh tiến trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước.
Một số giải pháp đẩy mạnh tiến trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước. - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Một số giải pháp đẩy mạnh tiến trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước. 9 10 594