Ktl-icon-tai-lieu

Một số giải pháp góp phần thúc đẩy hoạt động marketing tại công ty cổ phần vĩnh tiến

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1198 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN THÚC ĐẨY HOẠT
ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
VĨNH TIẾN

GVHD: PGS.TS. NGUYỄN THỊ LIÊN DIỆP
SV: LÂM THỊ NGỌC GIAO

TP.HCM - 10/2007

MỤC LỤC

Trang

Lời cảm ơn .......................................................................................................i
Tóm tắt đề tài .................................................................................................ii
Mục lục ..........................................................................................................ii
Danh sách bảng biểu .....................................................................................vii
Danh sách hình vẽ, đồ thị .............................................................................viii
CHƯƠNG MỞ ĐẦU ....................................................................................1
1. Dẫn nhập. ................................................................................................. 1
2. Lý do chọn đề tài: ..................................................................................... 1
3. Phạm vi nghiên cứu .................................................................................. 2
4. Các phương pháp nghiên cứu:................................................................... 2

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN...................................................................4
1.1. Khái niệm về Marketing................................................................................. 4
1.1.1. Khái niệm. .......................................................................................... 4
1.1.2. Những nội dung chính của Marketing được vận dụng ở một doanh nghiệp
..................................................................................................................... 5
1.1.3. Môi trường Marketing của doanh nghiệp ............................................ 5
a. Môi trường vĩ mô: .......................................................................... 5
b. Môi trường vi mô. .......................................................................... 6
1.2. Marketing hổn hợp (Marketing Mix). ........................................................... 7
1.2.1. Khái niệm ........................................................................................... 7
1.2.2. Những công cụ Marketing – Mix. ....................................................... 8
1.2....
B GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG
KHOA QUẢN TR KINH DOANH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIP ĐẠI HỌC
MT SỐ GIẢI PP GÓP PHẦN THÚC ĐẨY HOẠT
ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
VĨNH TIẾN
GVHD: PGS.TS. NGUYN TH LIÊN DIP
SV: LÂM TH NGC GIAO
TP.HCM - 10/2007
Một số giải pháp góp phần thúc đẩy hoạt động marketing tại công ty cổ phần vĩnh tiến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số giải pháp góp phần thúc đẩy hoạt động marketing tại công ty cổ phần vĩnh tiến - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Một số giải pháp góp phần thúc đẩy hoạt động marketing tại công ty cổ phần vĩnh tiến 9 10 169