Ktl-icon-tai-lieu

Một số giải pháp Marketing nhằm tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Thiết bị và phát triển chất lượng

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 393 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Một số giải pháp Marketing nhằm tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Thiết bị và phát triển chất lượng


Đề tài gồm ba phần chính:
Chương I: Lý luận về tiêu thụ sản phẩm và hoạt động Marketing trong tiêu thụ sản phẩm. Chương II: Thực trạng tình hình hoạt động kinh doanh và hoạt động Marketing tại Công ty thiết bị và phát triển chất lượng.
Chương III: Một số giải pháp Marketing nhằm tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Thiết bị và phát triển chất lượng
Một số giải pháp Marketing nhằm tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Thiết bị và phát triển chất lượng - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Một số giải pháp Marketing nhằm tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Thiết bị và phát triển chất lượng 9 10 281