Ktl-icon-tai-lieu

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện bộ máy quản lý của công ty Điện lực Hà Nội.

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 579 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện bộ máy quản lý của công ty Điện lực Hà Nội.


Chương 1: Cơ sở lý luận về tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp
Chương 2: Thực trạng bộ máy quản lý của công ty Điện lực Hà Nội.
Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện bộ máy quản lý của công ty Điện lực Hà Nội.
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện bộ máy quản lý của công ty Điện lực Hà Nội. - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện bộ máy quản lý của công ty Điện lực Hà Nội. 9 10 393