Ktl-icon-tai-lieu

Một số giải pháp tăng cường quản lý tiền lương tại Công ty Sông Đà 2.

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 638 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Một số giải pháp tăng cường quản lý tiền lương tại Công ty Sông Đà 2.

Kết cấu chuyên đề gồm 3 chương:
Chương I: Một số vấn đề lý luận chung về tiền lương.
Chương II: Tình hình quản lý tiền lương tại Công ty Sông Đà 2 thuộc Tổng Công ty Sông Đà. Chương III: Một số giải pháp tăng cường quản lý tiền lương tại Công ty Sông Đà 2.
Một số giải pháp tăng cường quản lý tiền lương tại Công ty Sông Đà 2. - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Một số giải pháp tăng cường quản lý tiền lương tại Công ty Sông Đà 2. 9 10 6