Ktl-icon-tai-lieu

Một số kinh nghiệm QTNS trong điều kiện KHTC của các tập đoàn CNC Quốc tế và khả năng vận dụng tại các DNVN cùng lĩnh vực

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 492 lần   |   Lượt tải: 1 lần
**LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài:
Ngày nay chóng ta đều biết rằng tất cả các nước phát triển nhanh đều dựa vào nền kinh tế tri thức, mà ở đó tỉ trọng dịch vụ CNC ngày một lớn hơn trong tổng thu nhập quốc dân. Nếu đầu tư tốt, ngành CNC sẽ tạo ra những sản phẩm mới, phát triển các ngành kinh tế có hàm lượng khoa học cao, tăng tính cạnh tranh với các nước. Trong đó, năng lực cạnh tranh lại phụ thuộc vào các quốc gia có thúc đẩy được sự phát triÓn năng lực quản lý về nguồn nhân lực của các doanh nghiệp CNC hay không. Bởi vì đặc thù của lĩnh vực CNC là lĩnh vực có hàm lượng cao về nghiên cứu và phát triển, được tích hợp từ thành tựu khoa học hiện đại nên luôn đòi hỏi tiềm lực mạnh về nhân lực. Có thể nói “vũ khí bí mật” của năng lực cạnh tranh của từng doanh nghiệp CNC nói riêng và của ngành CNC nói chung là ở chất lượng của nguồn nhân lực CNC thông qua công tác quản trị nguồn nhân lực đó.
Chính vì có tầm quan trọng lớn trong nền kinh tế nên khi cuộc KHTC toàn cầu bùng phát vào giữa năm 2008, nền kinh tế bị tác động mạnh thì lĩnh vực CNC cũng không thể tránh khỏi khó khăn. Tác động Êy càng mạnh tương ứng quy mô doanh nghiệp càng lớn. Các tập đoàn CNC Quốc tế với quy mô toàn cầu đang là nạn nhân chính của sự ảnh hưởng này. Tình thế đòi hỏi các tập đoàn CNC phải có những quyết định tích cực về chính sách nhân sự để phục vụ cho công cuộc chống chọi KHTC của tập đoàn. Nhê vào sự nhìn nhận đúng tầm về vai trò của công tác QTNS trong việc phát huy sức mạnh của “vũ khí bí mật”, lịch sử và thực tế cho thấy, các tập đoàn CNC Quốc tế không những đã vượt qua được mà còn phát triển lên tầm cao mới sau khủng hoảng. Vì thế, kinh nghiệm về công tác QTNS của các tập đoàn CNC Quốc tế chắc chắn là mét kho báu quý giá cho thế giới nói chung và cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực CNC nói riêng.
Trong bối cảnh chung, ngành CNC Việt Nam cũng không tránh khỏi những tác động của KHTC toàn cầu. Tuy nhiên, nhờ vào các gói giải cứu nền kinh tế của Chính phủ, nền kinh tế Việt Nam có suy giảm nhưng nguy cơ bùng phát KHTC là thấp. Đồng thời, cùng với chu kỳ phát triển của công nghệ, KHTC đã đem lại những cơ hội mới cho ngành CNC Việt Nam. Vấn đề đặt ra là các DNVN trong lĩnh vực CNC có thể phát huy “vũ khí bí mật” của mình để đón nhận những cơ hội đó hay không. Đây lại là một thách thức lớn của từng doanh nghiệp CNC Việt Nam nói riêng và của toàn DNVN nói chung. Bởi vì, theo số liệu mới nhất của các công ty nghiên cứu thị trường, hiện nay trung bình các DNVN chỉ sử dụng khoảng 40% năng suất của nguồn nhân lực mà họ đang sở hữu. [44] Nguyên nhân của vấn đề này cơ bản nằm ở việc doanh nghiệp đã không nhìn nhận đầy đủ về vai trò của công tác QTNS cũng như việc thực thi các chức năng của công tác QTNS, đặc biệt là trong điều kiện KHTC, còn rất yếu kém.
Do đó, tác giả chọn đề tài “Một số kinh nghiệm QTNS trong điều kiện KHTC của các tập đoàn CNC Quốc tế và khả năng vận dụng tại các DNVN cùng lĩnh vực” với mong muốn chia sẻ những bài học thu thập và đút rút được thông qua quá trình phân tích các kinh nghiệm QTNS trong điều kiện KHTC của các tập đoàn CNC Quốc tế, kết hợp với việc nghiên cứu về điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, cũng như thách thức của công tác QTNS của các doanh nghiệp CNC Việt Nam trong bối cảnh mới để đề xuất những giải pháp thiết thực, hiệu quả mà các DNVN trong lĩnh vực CNC có thể áp dụng cho doanh nghiệp mình. Thông qua đề tài này, tác giả hy vọng người đọc - nhất là những DNVN trong lĩnh vực CNC sẽ hiểu rõ thêm công tác QTNS trong điều kiện KHTC, suy thoái kinh tế là như thế nào, và doanh nghiệp cần làm gì để có thể vượt qua cũng như hồi phục, đón đầu cơ hội để phát triển.
2. Mục tiêu nghiên cứu:
Để đáp ứng với nhu cầu và phù hợp với đề tài đã chọn, mục tiêu nghiên cứu xuyên suốt, nhất quán trong đề tài gồm 03 khía cạnh sau:
Thứ nhất, giúp người đọc hiểu được một khái niệm khá mới mẻ về QTNS trong lĩnh vực CNC trước tác động của KHTC và ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu kinh nghiệm QTNS trong điều kiện KHTC hiện nay của các tập đoàn CNC Quốc tế đối với DNVN cùng lĩnh vực.
Một số kinh nghiệm QTNS trong điều kiện KHTC của các tập đoàn CNC Quốc tế và khả năng vận dụng tại các DNVN cùng lĩnh vực - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Một số kinh nghiệm QTNS trong điều kiện KHTC của các tập đoàn CNC Quốc tế và khả năng vận dụng tại các DNVN cùng lĩnh vực 9 10 273