Ktl-icon-tai-lieu

Một số lý thuyết cơ bản mà người quản lý tài chính doanh nghiệp cần nắm bắt

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 361 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lý thuyết tài chính được phát triển từ thập kỷ 70, khởi nguồn từ các phương thức tiếp cận pháp luật kế toán và kinh tế các luồng ngân khoản. Tuy nhiên phương thức tiếp cận này nhằm đưa ra một một cái nhìn từ bên ngoài, quan tâm tới các nguồn vốn tài chính
Một số lý thuyết cơ bản mà người quản lý tài chính doanh nghiệp cần nắm bắt - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Một số lý thuyết cơ bản mà người quản lý tài chính doanh nghiệp cần nắm bắt 9 10 315