Ktl-icon-tai-lieu

Một số vấn đề trong lựa chọn chất nổ trên mỏ lộ thiên

Được đăng lên bởi design8x
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1548 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Một số vấn đề trong lựa chọn chất nổ trên mỏ lộ thiên ( 29/10/2012 )

ThS. Nguyễn Công Thao
TCty Kinh tế Kỹ thuật CN QP - Bộ Quốc phòng

Nổ mìn là một quá trình chuyển đổi hóa học rất phức tạp. Lý thuyết về
nổ mìn thường là phỏng đoán và thí nghiệm sau đó triển khai bằng thực
nghiệm. Từ kết quả thực nghiệm lại bổ sung hoàn thiện lý thuyết. Do vậy giữa
lý thuyết và thực tế đôi khi tồn tại một khoảng cách khá lớn. Sóng nổ mang
theo một nguồn năng lượng rất lớn là một nhân tố quan trọng trong nổ mìn phá
đá, tuy nhiên nó vẫn chưa được nghiên cứu một cách thấu đáo. Việc nghiên cứu
tác động của sóng nổ sẽ làm sáng tỏ thêm cơ chế phá vỡ đất đá bằng nổ mìn từ
đó có thể tìm ra các loại chất nổ, phương pháp nổ mìn tiên tiến có hiệu suất sử
dụng năng lượng nổ cao.
Hiện nay, trên thế giới và trong nước đã sản xuất được rất nhiều loại
thuốc nổ khác nhau. Chúng đa dạng cả về công năng, hình dạng. Đặc biệt mỗi
loại thuốc nổ khác nhau có một chỉ số năng lượng khác nhau tương tác vào môi
trường khi nổ.Việc nổ mìn phá đá sẽ hiệu quả hơn khi chúng ta có được một
loại hay một hỗn hợp chất nổ phù hợp với điều kiện địa chất tại khu vực nổ
mìn.
Để đánh những ảnh hưởng của chất nổ đối với quá trình đập vỡ đất đá
khi điều kiện địa chất thay đổi, cần xem xét một số chỉ tiêu năng lượng của chất
nổ và các thông số kỹ thuật cơ bản khi tính toán lượng nổ.
1. Các chỉ tiêu năng lượng của chất nổ
a. Khả năng sinh công của chất nổ:
Giá trị công toàn phần sinh ra khi nổ 1 kg chất nổ được coi là khả năng công
nổ. Khả năng công nổ phụ thuộc vào thể tích khí nổ, nhiệt lượng nổ và tốc độ
nổ. Khả năng công nổ có thể đánh giá bằng lý thuyết hoặc xác định bằng thực
nghiệm.
Xác định khả năng công nổ của chất nổ bằng thực nghiệm hiện nay
người ta sử dụng 2 phương pháp: Đo độ giãn nở bom chì và dùng con lắc thuật
phóng.
+ Xác định khả năng công nổ bằng đo độ giãn nở bom chì:

Hình 1: Xác định khả năng công nổ của chất nổ bằng nổ trong bom chì của
Torausle
a- Mẫu chì trước khi nổ; b- Mẫu chì sau khi nổ
1- Mẫu chì hình trụ; 2- Lượng nổ; 3- Kíp điện; 4- Bua cát.
Khả năng công nổ được xác định:
A= ΔV = V2 - (V1 + 30) ,
cm

3

(1)
Trong đó: V2- Thể tích lỗ bom chì sau khi nổ; V 1- Thể tích lỗ bom chì
trớc khi nổ; 30- Thể tích mở rộng lỗ của bom chì do kíp có cường độ nổ số 8
tạo ra.
+ Xác định khả năng công nổ bằng con lắc thuật phóng:
Con lắc thuật phóng là khối trụ được nâng lên nhờ hai dây treo (hình 2).

Con lắc gồm khoang chứa thuốc nổ, khoang lắp đạn. Khối lượng thuốc nổ được
lấy để thử nghiệm là 1...
Một số vấn đề trong lựa chọn chất nổ trên mỏ lộ thiên ( 29/10/2012 )
ThS. Nguyễn Công Thao
TCty Kinh tế Kỹ thuật CN QP - Bộ Quốc phòng
Nổ mìn một quá trình chuyển đổi hóa học rất phức tạp. thuyết về
nổ mìn thường phỏng đoán thí nghiệm sau đó triển khai bằng thực
nghiệm. Từ kết quả thực nghiệm lại bổ sung hoàn thiện thuyết. Do vậy giữa
thuyết thực tế đôi khi tồn tại một khoảng cách khá lớn. ng nổ mang
theo một nguồn năng lượng rất lớn một nhân tố quan trọng trong nổ mìn phá
đá, tuy nhiên nó vẫn chưa được nghiên cứu một cách thấu đáo. Việc nghiên cứu
tác động của sóng nổ sẽ làm sáng tỏ thêm chế phá vỡ đất đá bằng nổ mìn từ
đó thể tìm ra các loại chất nổ, phương pháp nổ mìn tiên tiến hiệu suất s
dụng năng lượng nổ cao.
Hiện nay, trên thế giới trong nước đã sản xuất được rất nhiều loại
thuốc nổ khác nhau. Chúng đa dạng cả về công năng, hình dạng. Đặc biệt mỗi
loại thuốc nổ khác nhau có một chỉ số năng lượng khác nhau tương tác vào môi
trường khi nổ.Việc nổ mìn phá đá sẽ hiệu quả hơn khi chúng ta được một
loại hay một hỗn hợp chất nổ phù hợp với điều kiện địa chất tại khu vực nổ
mìn.
Để đánh những ảnh hưởng của chất n đối với quá trình đập vỡ đất đá
khi điều kiện địa chất thay đổi, cần xem xét một số chỉ tiêu năng lượng của chất
nổ và các thông số kỹ thuật cơ bản khi tính toán lượng nổ.
1. Các chỉ tiêu năng lượng của chất nổ
a. Khả năng sinh công của chất nổ:
Giá trị công toàn phần sinh ra khi nổ 1 kg chất nổ được coi khả năng công
nổ. Khả năng công nổ phụ thuộc vào thể tích khí nổ, nhiệt ợng nổ tốc độ
nổ. Khả năng công nổ thể đánh giá bằng thuyết hoặc xác định bằng thực
nghiệm.
Xác định khả năng công nổ của chất nổ bằng thực nghiệm hiện nay
người ta sử dụng 2 phương pháp: Đo độ giãn nở bom chì dùng con lắc thuật
phóng.
+ Xác định khả năng công nổ bằng đo độ giãn nở bom chì:
Một số vấn đề trong lựa chọn chất nổ trên mỏ lộ thiên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số vấn đề trong lựa chọn chất nổ trên mỏ lộ thiên - Người đăng: design8x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Một số vấn đề trong lựa chọn chất nổ trên mỏ lộ thiên 9 10 287