Ktl-icon-tai-lieu

MSP430 căn bản

Được đăng lên bởi hoanghaitrieu-hut
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1156 lần   |   Lượt tải: 0 lần
8/5/2013

MLab - Embedded Solutions
Địa chỉ: Số 19 ngõ 204, Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội

MLab – Embedded Solutions


1

MSP430 căn bản

MLab – Embedded Solutions


2

1

8/5/2013

Nội dung
1. Giới thiệu về MSP430
2. Giới thiệu về phần mềm CCS và Grace
3. Cổng vào ra (GPIO)
• Lab 1: Nhấp nháy LED

4. Module tạo clock
• Lab 2: Thay đổi tần số clock của hệ thống

3

Giới thiệu về MSP430
• Lịch sử phát triển
• Đặc điểm nổi bật
• Cấu trúc bên trong
• Các ứng dụng tiêu biểu
• Công cụ phát triển phần cứng và phần mềm
• Định hướng lộ trình nghiên cứu

4

2

8/5/2013

Giới thiệu về MSP430 (tiếp)
 Lịch sử phát triển
• Hãng sản xuất: Texas Instruments ()
• Ngày sinh: 14/02/1994
• Ngày kỷ niệm hàng năm: 30/4
• Khởi điểm là 1 chip MCU được đặt hàng thiết kế
cho một ứng dụng đo khí Gas tại châu Âu
• Nhận được rất nhiều giải thưởng quốc tế do các
hiệp hội khoa học, tạp chí khoa học trao tặng

5

Giới thiệu về MSP430 (tiếp)
 Đặc điểm nổi bật
• Công suất tiêu thụ năng lượng siêu thấp
• Tích hợp nhiều ngoại vi tính năng cao
• Rất đa dạng về chủng loại chip, phù hợp với sự
lựa chọn cho hầu hết các loại ứng dụng
• Thời gian tiếp cận và phát triển ứng dụng rất ngắn

6

3

8/5/2013

Giới thiệu về MSP430 (tiếp)
 Cấu trúc bên trong
• ADC10/12/16/24-bit
• DAC12-bit
• Op Amp, LCD driver
• RF transceiver
• AES128
• Capacitive touch IO
• USB2.0, Real Time Clock
• Bộ nhớ FRAM
7

Giới thiệu về MSP430 (tiếp)
Utility Metering
Electricity Meters
Gas Meters
Flow Meters
Smart Meters

Wireless Applications
Remote Sensors
Communication
Controllers
RFID

Consumer Electronics
Portable Electronics
Remote Controls
Personal Care
PC peripherals

Portable Medical

Ứng dụng tiêu biểu
Thousands of applications are
enabled by MSP430 MCUs
Differentiation is possible with MSP430 MCU’s
Ultra-Low Power performance, high analog &
digital peripheral integration, and easy-to-use tool
chain.

Energy Harvesting
Renewable Energy
Battery-less devices
Solar, thermal,
vibration, etc

Blood Glucose Meters
Thermometers
Heart-Rate Monitors
Implantable Devices

Sensors & Security
Smoke Detector
Motion Detector
Vibration Detector
Smart Sensors

Personal Health &
Fitness
Sports Watches
Pedometers
Calorimeters
Dive watches

8

4

8/5/2013

Giới thiệu về MSP430 (tiếp)
Ultra-Low Power
F1xx

8MHz
1-60kB Flash
Up to 10kB RAM
Up to 48 GPIO
ADC10/12
Comp, DAC12, Timers,
DMA, MPY. USART

Value Line

Ultra-Low Energy
F2xx

16MHz
1-120kB Flash
Up to 8kB RAM
Up to 64 GPIO
ADC10...
8/5/2013
1
MLab – Embedded Solutions
www.mlab.com.vn
MLab - Embedded Solutions
Địa chỉ: Số 19 ngõ 204, Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
1
MLab – Embedded Solutions
www.mlab.com.vn
MSP430 căn bản
2
MSP430 căn bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MSP430 căn bản - Người đăng: hoanghaitrieu-hut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
MSP430 căn bản 9 10 926