Ktl-icon-tai-lieu

Mười hai tiêu chí đánh giá thương hiệu

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1447 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Mười hai tiêu chí đánh giá thương hiệu
Theo lý thuyết mới về giá trị thương hiệu, Paul Temporal
đưa ra 12 tiêu chí mà tất cả thương hiệu mạnh hàng đầu của
thế giới đều thoả mãn. Phương pháp này là cơ sở của đánh
giá...

Theo lý thuyết mới về giá trị thương hiệu, Paul Temporal
đưa ra 12 tiêu chí mà tất cả thương hiệu mạnh hàng đầu của
thế giới đều thoả mãn. Phương pháp này là cơ sở của đánh
giá thương hiệu (brand audit) và lượng giá thương hiệu
(brand valuation).

1. Có một tầm nhìn thương hiệu (brand vision)

Một thương hiệu không có tầm nhìn cũng giống như một
người khiếm thị, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Tầm nhìn thương hiệu, xét về bản chất cũng giống như tầm
nhìn một doanh nghiệp. Tầm nhìn thương hiệu doanh

nghiệp giúp định hướng cho chiến lược, xác lập nên những
chuẩn mực giá trị cho con người bên trong doanh nghiệp và
con người bên ngoài tức khách hàng, thông qua thực thể
trao đổi là thương hiệu sản phẩm.

Tầm nhìn thương hiệu được triển khai dưới nhiều hình thức
khc nhau. Từ thơng điệp tầm nhìn, sứ mệnh, gi trị tư tưởng
hay đạo đức, trch nhiệm x hội (CSR) hay cụ thể hơn như
một bài hát tập thể chung của công ty, một khẩu hiệu hành
động, những buổi sinh hoạt tập thể, các hoạt động x hội,
những buổi nĩi chuyện chn tình của lnh đạo doanh
nghiệp… tất cả đều góp phần xây dựng và thông đạt tầm
nhìn thương hiệu hay tầm nhìn doanh nghiệp đến với hai
nhóm đối tượng, bên trong và bên ngoài doanh nghiệp.

Điều quan trọng khi đánh giá không chỉ là nội dung tầm
nhìn m l sự lan toả của tầm nhìn đến toàn thể mọi thành
viên và hệ thống quản trị.

2. Có cơ sở vốn tình cảm hay năng lực của lòng tin.

Thế nào là “cơ sở vốn tình cảm” (emotional capital)?

Đây là một khái niệm mới do chính Paul Temporal đưa ra.
Vốn tình cảm được hiểu ở đây là nguồn vốn có được sự
đồng tâm hiệp lực của cả tập thể mọi thành viên và cổ đông
của công ty, kể cả những đối tác thân cận nhất. Bên cạnh
đó cịn l “vốn tình cảm” của nhĩm đối tượng bên ngoài,
chính là khách hàng và người tiêu dùng (hay người sử dụng
cuối cùng). Vốn tình cảm cĩ thể hình thnh thơng qua trải
nghiệm của người tiêu dùng đối với thương hiệu & sản
phẩm.

Các phương pháp brand audit (kiểm toán thương hiệu) hiện
nay có thể giúp lượng hóa khái niệm này và đo được, hoặc
ít nhất, so sánh được cơ sở vốn tình cảm của cc thương hiệu
khác nhau. Bản chất của nguồn vốn tình cảm l sứ mệnh của
thương hiệu xác lập vào tâm trí và trái tim khách hàng.

Một doanh nghiệp cĩ một tầm nhìn tốt, v tầm nhìn đó được

triển khai tốt sẽ gó...
Mười hai tiêu chí đánh giá thương hiệu
Theo lý thuyết mới về giá trị thương hiệu, Paul Temporal
đưa ra 12 tiêu chí mà tất cả thương hiệu mạnh hàng đầu của
thế giới đều thoả mãn. Phương pháp này là cơ sở của đánh
giá...
Theo thuyết mới về giá trị thương hiệu, Paul Temporal
đưa ra 12 tiêu chí mà tất cả thương hiệu mạnh hàng đầu của
thế giới đều thomãn. Phương pháp này cơ sở của đánh
giá thương hiệu (brand audit) ợng giá thương hiệu
(brand valuation).
1. Có một tầm nhìn thương hiệu (brand vision)
Một thương hiệu không tầm nhìn cũng giống nmột
người khiếm thị, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
Tầm nhìn thương hiu, t vbản chất cũng giống ntầm
nhìn một doanh nghiệp. Tầm nhìn thương hiệu doanh
Mười hai tiêu chí đánh giá thương hiệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mười hai tiêu chí đánh giá thương hiệu - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Mười hai tiêu chí đánh giá thương hiệu 9 10 681