Ktl-icon-tai-lieu

Muốn phát triển, DN cần có quan hệ tốt với chính quyền

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1250 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Muốn phát triển, DN cần có quan hệ tốt với
chính quyền
Pháp luật kinh doanh Việt Nam có nhiều chỗ không nói cho
cụ thể, rõ ràng, nếu các quan chức có thiện cảm với doanh
nghiệp thì doanh nghiệp sẽ có được một quyết định, một
cách giải quyết có lợi hơn.

Đối với những doanh nghiệp quy mô nhỏ, người lãnh
đạo có thể đồng thời là người quản lý doanh nghiệp.
Nhưng ở các doanh nghiệp lớn thì hai vai trò này
thường phải tách bạch.

Cha đẻ của quản trị kinh doanh hiện đại Peter
Ferdinand Drucker có câu nói nổi tiếng "Management
is doing things right; leadership is doing the right
things" (Quản lý là làm những công việc thật tốt, lãnh
đạo là xác định đúng công việc cần làm).

Nếu những người quản lý phải có sự linh hoạt, tính
kiên định và khả năng làm việc hiệu quả thì những
nhà lãnh đạo cần có tầm nhìn, khả năng thúc đẩy và
truyền cảm hứng. Bên cạnh đó, trong bối cảnh ở Việt
Nam hiện nay, nếu muốn phát triển thành công, lãnh
đạo doanh nghiệp lớn còn có cần có quan hệ với
chính quyền, cần biết cách vận động hành lang để
đảm bảo có được những chính sách, quyết định có
lợi cho doanh nghiệp mình trong khuôn khổ pháp luật.
Ở đây, vai trò của lãnh đạo doanh nghiệp là rất quan
trọng: chính lãnh đạo cao cấp nhất của doanh nghiệp
phải "nhúng tay" vào, đảm nhận việc xây dựng những
mối quan hệ và giao dịch thương lượng với Chính
phủ, các cấp chính quyền.
Đồng thời, Chính phủ, các cấp chính quyền cũng
thích làm việc trực tiếp với lãnh đạo các doanh
nghiệp lớn vì lý do "thể diện" - phải vậy mới đúng tầm
và vì lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp sẽ có thể
đưa ra ngay những quyết định, đáp ứng ngay những

yêu cầu, giải quyết ngay những quyền lợi của các
bên liên quan.
Kinh nghiệm của các doanh nghiệp lớn ở Trung Quốc
được đưa ra trong cuốn sách "CEO ở Trung Quốc"
của Juan Antonio Fernadez và Lauria Underwood cho
thấy, lãnh đạo các doanh nghiệp lớn dành đến 3040% thời gian của mình để làm việc với Chính phủ và
các cơ quan công quyền.
Steve Schneider - Tổng giám đốc General Electric
China - thậm chí dành tới 65% thời gian để làm việc
với các quan chức nhà nước - bao gồm các quan
chức chính quyền và lãnh đạo được bổ nhiệm của
các doanh nghiệp nhà nước, trong đó có ít nhất 10%
thời gian, để xây dựng những mối quan hệ, để phát
triển những nền tảng để có thể tin cậy và hiểu biết lẫn
nhau.

Tại sao phải có quan hệ với chính quyền?
Sự thay đổi về chính sách, pháp luật chỉ tác động
phần nào đến các doanh nghiệp nhỏ bởi các doanh
nghiệp này tương đối linh hoạt, nếu có trở ngại gì về
phí...
Muốn phát triển, DN cần có quan hệ tốt với
chính quyền
Pháp luật kinh doanh Việt Nam có nhiều chỗ không nói cho
cụ thể, rõ ràng, nếu các quan chức có thiện cảm với doanh
nghiệp thì doanh nghiệp sẽ có được một quyết định, một
cách giải quyết có lợi hơn.
Đối với những doanh nghiệp quy mô nhỏ, người lãnh
đạo có thể đồng thời là người quản lý doanh nghiệp.
Nhưng ở các doanh nghiệp lớn thì hai vai trò này
thường phải tách bạch.
Cha đẻ của quản trị kinh doanh hiện đại Peter
Ferdinand Drucker có câu nói nổi tiếng "Management
is doing things right; leadership is doing the right
things" (Quản lý là làm những công việc thật tốt, lãnh
đạo là xác định đúng công việc cần làm).
Muốn phát triển, DN cần có quan hệ tốt với chính quyền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Muốn phát triển, DN cần có quan hệ tốt với chính quyền - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Muốn phát triển, DN cần có quan hệ tốt với chính quyền 9 10 863