Ktl-icon-tai-lieu

My Valentine

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 334 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MY VALENTINE
If there were no words, no way to speak
I would still hear you
If there were no tears, no way to feel inside
I'd still feel for you

And even if the sun refused to shine
Even if romance ran out of rhyme,
You would still have my heart until the end of time
You're all I need, my love, my valentine

All of my life
I have been waiting for all you give to me
You've opened my eyes and shown me how to love unselfishly

I've dreamed of this a thousand times before
In my dreams I couldn't love you more
I will give you my heart until the end of time
You're all I need, my love, my valentine

And even if the sun refused to shine,
Even if romance ran out of rhyme,
You would still have my heart until the end of time
'Cause all I need is you, my valentine.
You're all I need, my love, my valentine

...
MY VALENTINE
If there were no words, no way to speak
I would still hear you
If there were no tears, no way to feel inside
I'd still feel for you
And even if the sun refused to shine
Even if romance ran out of rhyme,
You would still have my heart until the end of time
You're all I need, my love, my valentine
My Valentine - Trang 2
My Valentine - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
My Valentine 9 10 749