Ktl-icon-tai-lieu

Nâng cao chất lượng hệ thống nhập dữ liệu tự động theo FORM

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 825 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nâng cao chất lượng hệ thống nhập dữ liệu tự
động theo FORM
Nguyễn Quang
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn Thạc sĩ ngành: Hệ thống thông tin; Mã số: 60 48 05
Người hướng dẫn: PGS. TS Đỗ Năng Toàn
Năm bảo vệ: 2010
Abstract: Trình bày tổng quan về xử lý ảnh, các phương pháp biểu diễn ảnh, biểu
diễn Form tài liệu. Trình bày một số kỹ thuật phát hiện và hiệu chỉnh góc nghiêng ảnh
văn bản, độ dịch chuyển, khử nhiễu, … Cài đặt chương trình thử nghiệm phát hiện góc
nghiêng văn bản và chỉnh lại văn bản nhờ các kỹ thuật tìm hiểu được, qua đó giúp
nâng cao chất lượng ảnh form dữ liệu đầu vào cho các hệ thống nhận dạng Form mẫu
Keywords: Công nghệ thông tin; Xử lý ảnh; Dữ liệu; Xử lý văn bản
Content
PHẦN MỞ ĐẦU

Ngày nay, với sự thịnh hành của máy tính và sự phát triển của xã hội, số lượng những
tài liệu lưu trữ trên giấy đã tăng lên đáng kể. Hàng tỷ tỷ những trang giấy được tạo ra mỗi
năm dưới nhiều hình thức khác nhau như sách báo, tạp chí, bản tin, văn bản, thư từ, biểu mẫu,
bảng ghi nhớ, … trên khắp thế giới, và việc sử dụng giấy để lưu trữ tài liệu trong một số mục
đích vẫn không thể thay thế được (như sách báo, công văn, văn bản pháp luật…). Trong số
những tài liệu này, có rất nhiều thông tin cần phải được lưu trữ vào máy tính để xử lý, chẳng
hạn như các phiếu điều tra của các nhà sản xuất muốn điều tra thị hiếu và mức tiêu thụ sản
phẩm, các nhà hoạch định chính sách muốn có những cuộc điều tra để xây dựng những chính
sách phù hợp với thực tế, các kỳ thi trắc nghiệm ... trên giấ y , hoặc các tờ kê khai thuế mà
doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan thuế, hải quan, và rất nhiều lý do khác. Các tài liệu giấy
có thể được số hoá và lưu trữ trong máy tính bằng máy quét, máy fax, nhưng làm thế nào để
chuyển từ tài liệu giấy thành dạng máy có thể hiểu và xử lý được? Câu hỏi đó đã khiến các
chuyên gia trong lĩnh vực Công nghệ thông tin phải đầu tư, nghiên cứu. Cách thủ công nhất
đó là nhập lại nội dung của văn bản thông qua bàn phím và tất nhiên, đó là công việc đòi hỏi
tốn rất nhiều công sức, thời gian và nhân lực, thậm chí không thể thực hiện được với một số
lượng cực lớn những tài liệu giấy. Hiện nay chúng ta đã có các máy Scan với tốc độ cao, công
nghệ xử lý của máy tính ngày càng siêu việt với tốc độ tính toán cao, vậy tại sao chúng ta
không quét toàn bộ các trang tài liệu vào và chuyển chúng thành văn bản một cách tự động?

Vấn đề ở đây là khi quét vào máy tính chúng ta không thu được ngay các dòng văn
bản từ các trang tài liệu kia để có thể soạn thảo, sửa chữa và ...
Nâng cao chất lượng hệ thống nhập dữ liệu tự
động theo FORM
Nguyễn Quang
Trường Đại hc Công ngh
Luận văn Thạc sĩ ngành: Hệ thống thông tin; số: 60 48 05
Người ng dẫn: PGS. TS Đ Năng Toàn
m bảo vệ: 2010
Abstract: Trình bày tổng quan về x ảnh, các phương pháp biểu diễn ảnh, biểu
diễn Form tài liệu. Trình bày một số kỹ thuật phát hiện và hiệu chỉnh c nghiêng ảnh
văn bản, độ dịch chuyển, khnhiễu, … Cài đặt chương trình thử nghiệm phát hiện góc
nghiêng văn bản chỉnh lại n bản nhcác kthuật tìm hiểu được, qua đó giúp
nâng cao chất lượng ảnh form dữ liệu đầu vào cho các hệ thống nhận dạng Form mẫu
Keywords: Công nghệ thông tin; Xử ảnh; Dữ liệu; Xử văn bản
Content
PHẦN MỞ ĐẦU
Ngày nay, với sự thịnh hành của máy tính và sự pt triển của hi, số lượng những
tài liệu lưu trữ trên giấy đã tăng lên đáng kể. ng t tnhững trang giấy được tạo ra mi
nămới nhiều hình thức kc nhau như sách báo, tạp chí, bản tin, văn bản, thư từ, biểu mẫu,
bảng ghi nhớ, … trên khắp thế giới, và việc sử dụng giấy để lưu trữ tài liệu trong một smục
đích vẫn không thể thay thế được (như sách báo, công văn, văn bản pháp luật…). Trong s
những i liệu này, rất nhiều thông tin cần phải được lưu trữ vào máy tính để xử , chẳng
hạn như c phiếu điều tra của các nhà sản xuất muốn điu tra thị hiếu và mức tiêu thụ sản
phẩm, các nhà hoạch định chính sách muốn những cuộc điều tra để xây dựng những chính
sách phợp với thực tế, các k thi trắc nghim ... trên giấy , hoặc các tờ khai thuế
doanh nghiệp phải nộp cho quan thuế, hải quan, và rất nhiều do khác. Các tài liệu giấy
thể được số hoá lưu trữ trong máy tính bằng máy quét, máy fax, nhưng làm thế o để
chuyển từ tài liệu giấy tnh dạng máy có thể hiểu và x được? Câu hỏi đó đã khiến c
chuyên gia trong lĩnh vực ng nghthông tin phải đầu tư, nghiên cứu. Cách thủ ng nhất
đó là nhập lại ni dung của văn bản thông qua bàn phím tất nhiên, đó là công việc đòi hỏi
tốn rất nhiều ng sức, thời gian và nhân lực, thậm ckhông thể thực hiện được với một số
lượng cực lớn những tài liệu giấy. Hiện nay chúng ta đã có các máy Scan với tốc độ cao, công
nghxcủa máy tính ngày ng siêu việt với tốc độ tính toán cao, vậy tại sao chúng ta
không quét toàn bộ các trang tài liệu vào chuyển chúng thành văn bản một cách tự động?
Nâng cao chất lượng hệ thống nhập dữ liệu tự động theo FORM - Trang 2
Nâng cao chất lượng hệ thống nhập dữ liệu tự động theo FORM - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Nâng cao chất lượng hệ thống nhập dữ liệu tự động theo FORM 9 10 61