Ktl-icon-tai-lieu

Nâng cao hiệu quả sử dụng tại công ty SX-xuất nhập khẩuĐT thanh niên HN

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 470 lần   |   Lượt tải: 1 lần
nâng cao hiệu quả sử dụng tại công ty SX-XNKĐT thanh niên HN

Chương I: Lý luận về hiệu quả sử dụng lao động trong doanh nghiệp thương mại
Chương II: Phân tích thực trạng và hiệu quả sử dụng lao động tại công ty sx-xnkđt thanh niên Hà Nội
Chương III: Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tại công ty SX-XNKĐT thanh niên HN
Nâng cao hiệu quả sử dụng tại công ty SX-xuất nhập khẩuĐT thanh niên HN - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Nâng cao hiệu quả sử dụng tại công ty SX-xuất nhập khẩuĐT thanh niên HN 9 10 423