Ktl-icon-tai-lieu

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH các hệ thống viễn thông VNPT - FUJITSU (VFT)

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1358 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty
TNHH các hệ thống viễn thông VNPT FUJITSU (VFT)
Trần Đình Huân
Trường Đại học Kinh tế
Luận văn Thạc sĩ ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 06 34 05
Người hướng dẫn: TS. Trần Đức Vui
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Trình bày lý luận chung về vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong các doanh
nghiệp, đồng thời làm rõ các nhân tố ảnh hưởng tới sử dụng vốn và ý nghĩa của việc
nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng sử
dụng vốn tại công ty trách nhiệm hữu hạn các Hệ thống Viễn thông VNPT-Fujitsu
(VFT). Trên cơ sở phân tích các phương hướng hoạt động của công ty VFT trong thời
gian tới, đưa ra một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của
công ty VFT.
Keywords: Quản trị kinh doanh; Quản lý tài chính; Vốn; Công ty trách nhiệm hữu
hạn
Content
MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần đến vốn, vậy Vốn là gì và được sử dụng vốn
như thế nào?, các yếu tố tác động đến vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp? Đó là hàng loạt những câu hỏi tạo nên tính cấp thiết chọn đề tài nghiên cứu.
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, vốn càng có vị trí quan trọng trong mọi doanh
nghiệp nói chung và trong Công ty TNHH các hệ thống Viễn thông VNPT-FUJITSU (VFT)
nói riêng. Sự biến động của thị trường, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nước, nước
ngoài và đặc biệt là các doanh nghiệp liên doanh như Công ty TNHH các hệ thống Viễn thông
VNPT-FUJITSU (VFT) đã đòi hỏi phải tìm cách nâng cao hiệu quả sưu dụng vốn.
Xuất phát từ thực tế và những câu hỏi đặt ra trên đây mà đã có rất nhiều cầu trả lời khác

nhau, em đã mạnh dạn chọn đề tài: “Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH các hệ
thống Viễn thông VNPT-FUJITSU (VFT)” để tạo thêm một tiếng nói chung làm sang tỏ vấn
đề trên.
2. Tình hình nghiên cứu
Vốn và hiệu quả sử dụng vốn là vấn đề được đề cập nhiều trong các bài báo, khoá luận
gần đây, vì nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là một trong những nhân tố quan trọng của việc
sắp xếp, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Có rất nhiều bài báo trên thông tin đại chúng đã đưa ra một số gợi ý để nâng cao hiệu
quả sử dụng vốn của doanh nghiệp nói chung nhưng chưa đi sâu vào phân tích và đưa ra các
giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp cụ thể.
Trên thực tế cũng có rất nhiều tác giả đã thành công khi viết luận văn thạc sỹ về đề tài:
“Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp xxx” nhưng c...
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty
TNHH các hệ thống viễn thông VNPT -
FUJITSU (VFT)
Trần Đình Huân
Trường Đại hc Kinh tế
Luận văn Thạc sĩ ngành: Quản trị kinh doanh; số: 06 34 05
Người ng dẫn: TS. Trần Đức Vui
m bảo vệ: 2011
Abstract: Trình bày luận chung về vốn hiệu quả sử dụng vốn trong c doanh
nghiệp, đồng thời làm các nhân tố ảnh hưởng tới sdụng vốn và ý nghĩa của việc
nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Phân tích đánh g thực trạng sử
dụng vốn tại công ty trách nhiệm hữu hạn các Hệ thống Viễn thông VNPT-Fujitsu
(VFT). Trên cơ sở phân tích các phương hướng hoạt động của ng ty VFT trong thời
gian tới, đưa ra một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của
công ty VFT.
Keywords: Quản tr kinh doanh; Quản tài chính; Vốn; ng ty trách nhiệm hữu
hạn
Content
MỞ ĐẦU
1. Tính cp thiết của đề tài
Trong bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần đến vốn, vậy Vốn là và được sử dụng vốn
như thế o?, các yếu tố tác động đến vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp? Đó là hàng loạt những câu hỏi tạo nên tính cấp thiết chọn đề tài nghiên cứu.
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, vốn càng vị trí quan trọng trong mi doanh
nghiệp i chung trong Công ty TNHH các hệ thống Viễn thông VNPT-FUJITSU (VFT)
nói riêng. Sự biến động của thị trường, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nước, nước
ngoài đặc biệt là các doanh nghiệp liên doanh như Công ty TNHH các hệ thống Viễn thông
VNPT-FUJITSU (VFT) đã đòi hỏi phải tìm cách nâng cao hiệu quả sưu dụng vốn.
Xuất phát từ thực tế và những câu hỏi đặt ra trên đâyđã có rất nhiều cầu trả lời khác
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH các hệ thống viễn thông VNPT - FUJITSU (VFT) - Trang 2
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH các hệ thống viễn thông VNPT - FUJITSU (VFT) - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH các hệ thống viễn thông VNPT - FUJITSU (VFT) 9 10 729