Ktl-icon-tai-lieu

Năng suất và 5S Bí mật sự thành công tại Nhật bản

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 2493 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Năng suất và 5S
Bí mật sự thành công tại
Nhật bản
10/11/2006

Hội thảo chia sẻ kinh
nghiệm T11/2006

Hajime SUZUKI
Chuyên gia JICA, VJCC Hà Nội

1

Làm thế nào người Nhật đã thành công
trong các ngành công nghiệp ?

1. Định hướng khách hàng
2. Quan niệm về năng suất
3. Thực hành những điều cơ bản nhất
4. Tích hợp các hoạt động

Hội thảo chia sẻ kinh
nghiệm T11/2006

Hajime SUZUKI
Chuyên gia JICA, VJCC Hà Nội

2

Định hướng khách hàng
1. Thỏa mãn khách hàng
Chất lượng &
số lượng

Công ty

Khách hàng

2. Công đoạn sau là khách hàng
Chất lượng &
số lượng

Tinh chế

Hội thảo chia sẻ kinh
nghiệm T11/2006

Chất lượng &
số lượng

Lắp ráp

Hajime SUZUKI
Chuyên gia JICA, VJCC Hà Nội

Nguội

3

Quan niệm về năng suất

1. 3 nguyên tắc chủ đạo
2. P, Q, C, D, S và M
3.Cho tất cả mọi người, bởi tất cả mọi
người

Hội thảo chia sẻ kinh
nghiệm T11/2006

Hajime SUZUKI
Chuyên gia JICA, VJCC Hà Nội

4

Thực hành những điều cơ bản nhất - 5S
“5” từ tiếng nhật
1) Seiri – Sàng lọc
2) Seiton – Sẵp xếp
3) Seiso – Sạch sẽ
4) Seiketsu – Săn sóc
5) Shitsuke – Sẵn sàng
Hội thảo chia sẻ kinh
nghiệm T11/2006

Hajime SUZUKI
Chuyên gia JICA, VJCC Hà Nội

5

Thực hiện những điều cơ bản nhất – Cách tiếp
cận thực tiễn
Bắt đầu từ những việc nhỏ
1. ở khu vực làm điểm
2. do nhóm dự án
3. tập trung nỗ lực

Hội thảo chia sẻ kinh
nghiệm T11/2006

Hajime SUZUKI
Chuyên gia JICA, VJCC Hà Nội

6

Thực hành những điều cơ bản nhất – Yếu tố thành công

1. Cam kết của lãnh đạo
1) Thời gian của bản thân (cho ủy ban, và cho các
phân xưởng)
2) Ngân sách (theo chế độ đặc biệt để dành cho nhóm
dự án )
3) Con người (Trưởng dự án, điều phối viên)

2. Thực hiện liên tụ
Cần 1 năm để có thể xây dựng những nền tẳng đầu tiên
Hội thảo chia sẻ kinh
nghiệm T11/2006

Hajime SUZUKI
Chuyên gia JICA, VJCC Hà Nội

7

Các hoạt động tích hợp
Mục tiêu

< 5S >
•Seiri
•Seiton
•Seiso
•Seiketsu
•Shitsuke

<Giải quyết
Vấn đề
Hiệu quả>

<Productivity>
PQCDSM
•Năng suất

•Điều kiện
tốt nhất
•Dòng
sản xuất

•Chất lượng
•Chi phí
•Giao hàng

•Kiểm soát
bằng h.ảnh

•An toàn

•PDCA

•Tinh thần

Hội thảo chia sẻ kinh
nghiệm T11/2006

•Thoả mãn
khách hàng

•Lợi
nhuận

•Hiệu quả và
an toàn
trong công ty

•Cuộc
sống
tươi đẹp

Hajime SUZUKI
Chuyên gia JICA, VJCC Hà Nội

8

Chúc các bạn có năng suất cao hơn
Bằng cách thực hành liên tục 5S.
Xin cảm ơn !!

Hội thảo chia sẻ kinh
nghiệm T11/2006

Hajime SUZUKI
Chuyên gia JICA, VJCC Hà Nội

9

Phương pháp thực tiễn
để
thực hiện 5S
5S là Công cụ Cơ bản và vô cùng hữu dụng
để
KAIZEN

Mr. Hajime...
Hi tho chia s kinh
nghim T11/2006
Hajime SUZUKI
Chuyên gia JICA, VJCC Hà Ni 1
Năng sut và 5S
Bí mt s thành công ti
Nht bn
10/11/2006
10/11/200610/11/2006
10/11/2006
Năng suất và 5S Bí mật sự thành công tại Nhật bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Năng suất và 5S Bí mật sự thành công tại Nhật bản - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
Năng suất và 5S Bí mật sự thành công tại Nhật bản 9 10 473