Ktl-icon-tai-lieu

Narrow branding - thực hiện một tầm nhìn hẹp

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1092 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Narrow branding - thực hiện một tầm nhìn hẹp
Phần lớn các thương hiệu tiêu dùng là các thương
hiệu có quy mô ở tầm trung. Tuy nhiên, họ thường
xuyên cố gắng thực hiện các “hành động lớn” theo
công thức marketing của các thương hiệu lớn với
nguồn vốn gấp mấy lần họ.

Các thương hiệu có quy mô vừa phải thường xa vào
các chiến dịch truyền thông đại chúng, bởi vì họ được
mách bảo rằng mức độ chia sẻ tiếng nói càng cao thì
doanh thu càng cao. Tuy nhiên, chính vì thế mà họ
phải chạy đua với tất các các công ty cung cấp dịch
vụ quảng cáo, một cuộc chiến mà chỉ những thương
hiệu lớn nhất, còn với những thương hiệu khác tỷ lệ
thành công là rất thấp.

Cơ hội tăng trưởng thực sự cho các thương hiệu là
dựa vào mối liên kết sâu hơn với những nhóm khách
hàng nhỏ hẹp, nhưng có sự quan tâm cao. Tất nhiên,
marketing mục tiêu không phải là một ý tưởng mới.

Nhưng những công cụ và kỹ thuật mới bắt nguồn từ
những đổi mới trong công nghệ chế tạo theo yêu cầu
của khách hàng và sự phát triển của phân khúc hàng
tiêu dùng trong cộng đồng đã đẩy marketing mục tiêu
lên một cấp độ mới. Điều này làm xuất hiện một khái
niệm mới được gọi là “Narrow branding”. Theo khái
niệm này, các thương hiệu sẽ thể hiện bản thân
chúng theo những cách rất khác nhau trước những
nhóm người tiêu dùng khác nhau.

Narrow branding (xây dựng thương hiệu hẹp) là một
khái niệm có mức độ phá cách rất cao. Nó đi ngược
lại những ý niệm về tính nhất quán và các tiêu chuẩn
thương hiệu bằng việc cho phép người tiêu dùng định
hướng và tạo ra bản chất thương hiệu.

Nhưng đối với những người sẵn sàng rũ bỏ những ý
niệm cũ và quan tâm đến cách tiếp cận tập trung hơn
vào người tiêu dùng trong hoạt động marketing, thì
Narrow branding hứa hẹn sẽ đem lại những lợi ích to
lớn cho họ.

Người tiêu dùng mới

Ngày nay, người tiêu dùng hiểu biết và có sự liên hệ
với nhau tốt hơn trước kia rất nhiều. Họ chia sẻ thông
tin, bày tỏ quan điểm và ảnh hưởng đến quyết định
của mỗi người khác theo nhiều cách khác nhau mà
các phương tiện truyền thông đại chúng không thể
làm được.

Để thành công, các thương hiệu phải có khả năng mô
phỏng và được xây dựng xoay quanh cuộc sống của
người tiêu dùng. Chúng không thể thể hiện bản thân

mình theo những cách riêng lẻ và không linh động.
Chúng phải tập trung vào mục tiêu của các cá nhân,
nguyện vọng của các cá nhân này sẽ quyết định lời
hứa, các thuộc tính và ngôn ngữ hình tượng của
thương hiệu.

Narrow branding hiểu điều này. Nó bắt đầu với một
phân khúc thông thường, rồi chia người tiêu dùng ra...
Narrow branding - thực hiện một tầm nhìn hẹp
Phần lớn các thương hiệu tiêu dùng là các thương
hiu có quy mô ở tầm trung. Tuy nhiên, họ thường
xuyên cgắng thực hiện cáchành động lớn” theo
công thức marketing của các thương hiệu lớn với
nguồn vốn gấp mấy lần họ.
Các thương hiệu có quy mô vừa phải thường xa vào
các chiến dịch truyền thông đại chúng, bởi vì họ được
mách bảo rằng mức độ chia sẻ tiếng nói càng cao thì
doanh thu càng cao. Tuy nhiên, chính vì thế mà h
phi chạy đua với tất các các công ty cung cấp dịch
vụ quảng cáo, một cuộc chiến mà chỉ những thương
hiu lớn nhất, còn với những thương hiệu khác tỷ lệ
thành công là rt thấp.
Cơ hội tăng trưởng thực sự cho các thương hiệu là
dựa vào mối liên kết sâu hơn với những nhóm khách
hàng nhỏ hẹp, nhưng có sự quan tâm cao. Tất nhiên,
marketing mục tiêu không phi là một ý tưởng mới.
Narrow branding - thực hiện một tầm nhìn hẹp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Narrow branding - thực hiện một tầm nhìn hẹp - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Narrow branding - thực hiện một tầm nhìn hẹp 9 10 954