Ktl-icon-tai-lieu

Nền tảng văn hóa kém, doanh nhân khó thành đạt

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1325 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nền tảng văn hóa kém, doanh nhân khó thành đạt
Doanh nhân tài trợ văn hóa - hay xã hội hóa văn hóa - thực
chất đang góp phần vào động lực thúc đẩy xã hội phát triển.
Như thế, chính họ mới có cơ hội để thành công. Không có
một doanh nhân chân chính nào có thể thành đạt được trên
nền tảng văn hoá xã hội kém phát triển!

Văn hóa cao, doanh nhân mới phát triển
- Thưa nhà văn Nguyễn Khắc Phục, ông nhìn nhận và đánh
giá như nào về vai trò, vị thế của doanh nhân và sự thay đổi
từ trước tới nay?
Ông Nguyễn Khắc Phục: Vai trò doanh nhân chưa bao
giờ thay đổi. Chính chúng ta mới là người thay đổi cách
nhìn về vị trí của họ.
Ví dụ, một ngày, ta thấy mặt trời mọc và lặn, nhưng thực tế
đâu có phải vậy. Đó gọi là cái nhìn biểu kiến, xuất phát từ
giới hạn vật lí trong mắt nhìn của con người!
Trong xã hội cũng vậy, chúng ta nhìn nhận doanh nhân qua
những thành kiến của chính mình. Bởi vậy, trong lòng miền

Bắc XHCN, khi tất cả làm việc thuộc nhà nước, mua bán
có tem phiếu, phân phối... thì doanh nhân là vô nghĩa.
Nhưng ngay cả lúc đó, doanh nhân vẫn làm các công việc
của họ một cách âm thầm. Vì tem phiếu cũng có cách để
buôn bán. Có người ăn được gạo nhưng chỉ có tem phiếu
bobo, có người ăn được bobo nhưng chỉ có tem phiếu gạo.
Họ nghĩ ra cách đem tem phiếu từ nơi này tới nơi khác, trao
đổi buôn bán với người có phiếu nhưng không có nhu cầu...
Như thế, vai trò của doanh nhân chưa bao giờ thay đổi. Chỉ
có điều là có khi họ nổi lên hay chìm lắng, có khi họ được
công nhận, nhưng có khi bị lăng mạ... cái chính là thái độ
của chúng ta đối với họ như thế nào mà thôi.
Tóm lại, do cái nhìn biểu kiến của chúng ta mà nhiều khi
chưa thấy hết được vai trò của người doanh nhân trong các
giai đoạn.

Nhà văn, nhà biên kịch, đạo diễn Nguyễn Khắc Phục (ảnh
Tất Đạt)
- Để giúp doanh nhân thể hiện đúng vai trò của mình trong
việc phát triển văn hóa, đặc biệt là tài trợ văn hóa, có nhất
thiết chúng ta cần phải xã hội hóa mạnh hơn các hoạt động
văn hóa, nghệ thuật, thưa ông?
Cái gọi là "xã hội hóa" là chữ. Chúng ta bứng một cái cây ở
ngoài tự nhiên đem vào trong lồng kính. Nhưng cái cây đó
héo mòn dần, người ta mới đem cây đó trả về chỗ cũ.
Cái cây đó có chất dinh dưỡng của đất, có ánh sáng để
quang hợp đã đơm hoa kết trái... Và người ta gọi đó là "xã
hội hóa"!!!

Người doanh nhân theo đúng nghĩa luôn cần một xã hội
phát triển. Chỉ những người "buôn gian bán lận" - "con
buôn" mới cần xã hội mờ mịt, hỗn loạn để dễ bề làm ăn.
Còn doanh nhân chân chính lại cần một xã hội phát triển
với động lự...
Nền tảng văn hóa kém, doanh nhân khó thành đạt
Doanh nhân tài trợ văn hóa - hay xã hi hóa văn hóa - thc
chất đang góp phần vào động lực thúc đẩy xã hi phát triển.
Như thế, chính họ mới có cơ hội để thành công. Không có
một doanh nhân chân chính nào có thể thành đạt được trên
nền tảng văn hoá xã hội kém phát triển!
Văn hóa cao, doanh nhân mới phát triển
- Thưa nhà văn Nguyễn Khắc Phục, ông nhìn nhận và đánh
giá như nào về vai trò, vị thế của doanh nhân và s thay đổi
từ trước tới nay?
Ông Nguyễn Khắc Phục: Vai trò doanh nhân chưa bao
giờ thay đổi. Cnh chúng ta mới là người thay đổi cách
nhìn về vị trí của họ.
dụ, một ngày, ta thấy mặt trời mọc và lặn, nhưng thực tế
đâu có phải vậy. Đó gọi là cái nhìn biểu kiến, xuất phát từ
giới hạn vật lí trong mắt nhìn của con người!
Trong xã hi cũng vậy, chúng ta nhìn nhận doanh nhân qua
những thành kiến của chính mình. Bi vậy, trong lòng miền
Nền tảng văn hóa kém, doanh nhân khó thành đạt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nền tảng văn hóa kém, doanh nhân khó thành đạt - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Nền tảng văn hóa kém, doanh nhân khó thành đạt 9 10 464