Ktl-icon-tai-lieu

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Quản trị doanh nghiệp 1 (105 câu có đáp án)

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 7413 lần   |   Lượt tải: 27 lần
1) Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu tạo tiền đề cho sự xuất hiện của lý thuyết quản trị:
a. Đúng
b. Sai

2) Nghệ thuật quản trị đòi hỏi phải tuân thủ các nguyên tắc quản trị của Fayol:
a. Đúng
b. Sai

3) Taylor là người sáng lập ra trường phái quản trị khoa học:
a. Đúng
b. Sai

4) Lý thuyết quản trị cổ điển không còn đúng trong quản trị hiện đại:
a. Đúng
b. Sai

5) Ra quyết định là một nghệ thuật:
a. Đúng
b. Sai

6) Ra quyết định là một khoa học:
a. Đúng
b. Sai

7) Ra quyết định đúng là nhà quản trị đã giải quyết được vấn đề của mình:
a. Đúng
b. Sai

8) Quyền đưa ra quyết định phải tập trung về người có địa vị cao nhất trong tổ chức, luôn là một nguyên tắc đúng trong mọi tình huống:
a. Đúng
b. Sai

9) Khi quyết định lựa chọn phương án cần phải chọn những phương án có chi phí thấp nhất:
a. Đúng
b. Sai
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Quản trị doanh nghiệp 1 (105 câu có đáp án) - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Quản trị doanh nghiệp 1 (105 câu có đáp án) 9 10 305