Ktl-icon-tai-lieu

Ngành Mỏ địa chất: Cơ hội làm việc ở nước ngoài với thu nhập "khủng"

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 3510 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ngành Mỏ địa chất: Cơ hội làm việc ở nước ngoài với thu nhập "khủng"
Theo kết quả điều tra mới nhất của Tạp chí Time (Hoa Kỳ) về 10 ngành có thu nhập cao nhất thì
Kỹ sư Dầu khí và Kỹ sư Khai khoáng nắm giữ vị trí thứ 1 và thứ 3 với mức thu nhập trung bình
thuộc “hàng khủng” lần lượt là 120.000 USD/năm và 80.000 USD/năm.

Những kỹ sư “ngàn đô” này thực sự là niềm mơ ước, ngưỡng mộ của nhiều người lao động khác,
là động lực mục tiêu nghề nghiệp của nhiều học sinh sinh viên đang trong quá trình chọn nghề.

Trong ngành khai thác mỏ, dầu khí, các công nhân lành nghề được trả mức lương thấp nhất
là $77.751 và cao nhất là $240.000

Ông John Hadjigeorgiou, Giám đốc chương trình đào tạo kỹ sư mỏ địa chất Lassonde của
trường Đại học Toronto-Canada phát biểu “Với thông điệp nhiều cơ hội việc làm và được trả
lương cao đã thu hút rất đông học sinh, sinh viên tham gia. Sinh viên tốt nghiệp ngành này như
mặt hàng nóng vậy. Thậm chí, lương còn được trả cao hơn nữa nếu làm việc tại nước ngoài.
Ví dụ như, một kỹ sư sang làm việc ở Úc có thể đạt mức lương hơn $200.000/ năm. Nhu cầu
việc làm cao đến mức Úc phải nới lỏng điều kiện visa ngắn hạn cho đối tượng này.
Và Canada cũng đang xem xét lại để cải cách hơn nữa nhằm thu hút thêm nhân lực cho ngành
khai thác mỏ ở đây.”

Bạn biết gì về ngành Mỏ:
Ngành mỏ là một tổ hợp đa ngành kỹ thuật – công nghệ liên quan tới các công tác xây dựng mỏ,
khai thác mỏ, làm giàu, chế biến khoáng sản phục vụ cho nền kinh tế quốc dân như công nghiệp,
nông nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải v.v… Khoáng sản có thể được khai thác dưới lòng
đất, dưới đáy biển và đại dương.
Hiện nay, ngành mỏ đang tiến hành khai thác các loại khoáng sản dạng rắn (than, quặng, vật liệu
xây dựng), dạng khí (khí đốt) và dạng lỏng (dầu mỏ, nước khoáng, nước nóng, nước ngầm). Tại
một số nước, người ta đã bắt đầu khai thác nhiệt năng trong lòng đất.

Các kỹ sư giám sát tại công trường sẽ có mức thu nhập cao hơn do được nhận thêm nhiều khoản
trợ cấp, phụ cấp khác

Điều kiện làm việc và cơ hội nghề nghiệp
Làm việc trong các lĩnh vực ngành mỏ, bạn sẽ được tiếp cận với những công nghệ khai thác tài
nguyên khoáng sản tiên tiến, tự mình khám phá những bí ẩn của quá trình khia thác khoáng sản
phức tạp và thú vị.
Kỹ sư tốt nghiệp ngành mỏ có thể đảm nhiệm các công việc nghiên cứu, thiết kế, điều hành, tổ
chức thi công các loại công trình, công tác sản xuất mỏ… Sau khi tốt nghiệp ngành mỏ, bạn có
thể làm việc ở các viện, trung tâm nghiên cứu về mỏ, các công ty tư vấn – khảo sát – ...
Ngành M địa cht: Cơ hi làm vic nước ngoài vi thu nhp "khng"
Theo kết qu điu tra mi nht ca Tp chí Time (Hoa K) v 10 ngành thu nhp cao nht thì
K sư Du khí K sư Khai khoáng nm gi v trí th 1 th 3 vi mc thu nhp trung bình
thuc “hàng khng” ln lượt là 120.000 USD/năm và 80.000 USD/năm.
Nhng k sư “ngàn đô” này thc s là nim mơ ước, ngưỡng m ca nhiu người lao động khác,
động lc mc tiêu ngh nghip ca nhiu hc sinh sinh viên đang trong quá trình chn ngh.
Trong ngành khai thác m, du khí, các công nhân lành ngh được tr mc lương thp nht
là $77.751 và cao nht là $240.000
Ông John Hadjigeorgiou, Giám đốc chương trình đào to k sư m địa cht Lassonde ca
trường Đại hc Toronto-Canada phát biu “Vi thông đip nhiu cơ hi vic làm được tr
lương cao đã thu hút rt đông hc sinh, sinh viên tham gia. Sinh viên tt nghip ngành này như
mt hàng nóng vy. Thm chí, lương còn được tr cao hơn na nếu làm vic ti nước ngoài.
d như, mt k sư sang làm vic Úc th đạt mc lương hơn $200.000/ năm. Nhu cu
vic làm cao đến mc Úc phi ni lng điu kin visa ngn hn cho đối tượng y.
Và Canada cũng đang xem xét li để ci cách hơn na nhm thu hút thêm nhân lc cho ngành
khai thác m đây.”
Ngành Mỏ địa chất: Cơ hội làm việc ở nước ngoài với thu nhập "khủng" - Trang 2
Ngành Mỏ địa chất: Cơ hội làm việc ở nước ngoài với thu nhập "khủng" - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Ngành Mỏ địa chất: Cơ hội làm việc ở nước ngoài với thu nhập "khủng" 9 10 142