Ktl-icon-tai-lieu

Nghề hướng dẫn viên du lịch Outbound

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 3570 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nghề Hướng dẫn viên du lịch Outbound
Nghề nào khiến cho bạn được đi đây đi đó khắp nơi trên thế giới? Không những không mất tiền mà
còn được trả tiền? Có nhiều nghề như làm báo, nhà thuyết trình... Nhưng một nghề thú vị hơn cả có
lẽ là Hướng dẫn viên du lịch Outbound (HDV Outbound).

Những năm gần đây, nghề HDV Outbound được nhắc đến như một nghề hấp dẫn, có nhiều đãi
ngộ, điều kiện làm việc "sung sướng", môi trường làm việc đa quốc gia.
HDV theo định nghĩa chung là người sử dụng ngôn ngữ để giới thiệu và giải thích cho du khách
hiểu và thấy được vẻ đẹp, nét đặc trưng của các cảnh, điểm văn hóa cũng như thiên nhiên của
một vùng, một điểm tham quan cụ thể hay tổng hợp của cả một chuyến đi tại một đất nước hoặc
vùng, miền nào đó.
Nói cách khác, HDV là người thực hiện các điều khoản được ký kết trong hợp đồng cung ứng
dịch vụ lữ hành, giúp doanh nghiệp lữ hành thu được lợi nhuận kinh tế và giúp du khách hiểu
biết thêm về điểm đến (điểm tham quan) thông qua chuyến đi và các thông tin cung cấp cho du
khách. Nghề hướng dẫn viên du lịch gồm có HDV Inbound, HDV Outbound và HDV nội địa.
Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả chỉ đề cập tới hoạt động du lịch dành cho HDV Outbound
– đưa khách Việt Nam đi nước ngoài.

Hướng dẫn viên du lịch cần: đi nhiều, biết rộng, hiểu sâu, giỏi về chuyên môn, vững về nghiệp vụ, luôn
tự tin trong giao tiếp và biết cách quản lý con người

Về cơ bản, điều kiện tiên quyết để hành nghề HDV là phải có thẻ hướng dẫn. Thứ yếu là hướng
dẫn viên phải tự trang bị cho mình một nền tảng văn hóa, kiến thức, ngoại ngữ tốt và một bản
lĩnh nghề nghiệp để sẵn sàng đối phó với bất kỳ tình huống phát sinh nào trong suốt thời gian
dẫn tour.
Đối với nghề nghiệp, HDV không được cung cấp những thông tin lệch lạc, vi phạm chính trị và
một quy định "bất thành văn" đối với hướng dẫn viên du lịch là không được say xe. Ngoài ra,
HDV còn phải hiểu, biết nhiều Luật khác nhau, tập quán địa phương... để hướng dẫn ở mức độ
chuẩn mực và thoải mái nhất cho du khách tiếp cận và thích nghi...
Cấp thẻ hành nghề HDV
Tiêu chí của Tổng Cục Du Lịch Việt Nam hiện nay chia ra 2 loại hình HDV cơ bản: Nội địa và
Quốc tế. Theo đó, Hướng dẫn viên quốc tế được hướng dẫn cho khách du lịch quốc tế và khách
du lịch nội địa; hướng dẫn viên nội địa được hướng dẫn cho khách du lịch nội địa là người
Việt Namvà không được hướng dẫn cho khách du lịch là người nước ngoài.
Theo Điều 72 Luật Du lịch số 44/2005/QH11, điều kiện hành nghề, tiêu chuẩn cấp thẻ hướng
dẫn viên:
1. Hướng dẫn viên đượ...
Ngh Hướng dn viên du lch Outbound
Ngh nào khiến cho bn được đi đây đi đó khp nơi trên thế gii? Không nhng không mt tin mà
còn được tr tin? Có nhiu ngh như làm báo, nhà thuyết trình... Nhưng mt ngh thú v hơn c
l là Hướng dn viên du lch Outbound (HDV Outbound).
Nhng năm gn đây, ngh HDV Outbound được nhc đến như mt ngh hp dn, nhiu đãi
ng, điu kin làm vic "sung sướng", môi trường làm vic đa quc gia.
HDV theo định nghĩa chung người s dng ngôn ng để gii thiu gii thích cho du khách
hiu thy được v đẹp, nét đc trưng ca các cnh, đim văn hóa cũng như thiên nhiên ca
mt vùng, mt đim tham quan c th hay tng hp ca c mt chuyến đi ti mt đất nước hoc
vùng, min nào đó.
Nói cách khác, HDV người thc hin các điu khon được ký kết trong hp đồng cung ng
dch v l hành, giúp doanh nghip l hành thu được li nhun kinh tế giúp du khách hiu
biết thêm v đim đến (đim tham quan) thông qua chuyến đi các thông tin cung cp cho du
khách. Ngh hướng dn viên du lch gm HDV Inbound, HDV Outbound HDV ni địa.
Trong khuôn kh bài viết y, tác gi ch đ cp ti hot động du lch dành cho HDV Outbound
đưa khách Vit Nam đi nước ngoài.
Hướng dẫn viên du lịch cần: đi nhiều, biết rộng, hiểu sâu, giỏi về chuyên môn, vững về nghiệp vụ, luôn
tự tin trong giao tiếp và biết cách quản lý con người
Nghề hướng dẫn viên du lịch Outbound - Trang 2
Nghề hướng dẫn viên du lịch Outbound - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Nghề hướng dẫn viên du lịch Outbound 9 10 59