Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu ảnh hưởng của hiệu ứng giảm kích thước lên sự gia tăng sóng âm (phonon âm) giam cầm trong siêu mạng pha tạp Ngô Thị Mến

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 2124 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Nghiên cứu ảnh hưởng của hiệu ứng giảm
kích thước lên sự gia tăng sóng âm (phonon
âm) giam cầm trong siêu mạng pha tạp
Ngô Thị Mến
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa Vật lý
Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và vật lý toán; Mã số: 604401
Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Vũ Nhân
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Trình bày về siêu mạng pha tạp và phương trình động lượng tử:
bán dẫn siêu mạng, hàm sóng và phổ năng lượng của electron trong siêu
mạng pha tạp, xây dựng phương trình động lượng tử cho phonon trong bán
dẫn khối … Tìm hiểu phương trình động lượng tử và biểu thức giải tích của
hệ số gia tăng phonon âm (sóng âm) giam cầm trong siêu mạng pha tạp:
phương trình động lượng tử của phonon âm (sóng âm) giam cầm trong siêu
mạng pha tạp, biểu thức giải tích của hệ số gia tăng phonon âm (sóng âm)
giam cầm trong siêu mạng pha tạp. Phân tích cách tính số cho siêu mạng pha
tạp và vẽ đồ thị: tính toán số trường hợp khí electron không suy biến, tính
toán số trường hợp khí electron suy biến.
Keywords. Sóng âm; Phonon âm; Vật lý lý thuyết; Siêu mạng pha tạp

Content.
Ngày nay, vật lý chất rắn đang đi sâu vào việc nghiên cứu các màng
mỏng và các cấu trúc nhiều lớp. Trong các hệ có cấu trúc nanô, chuyển động
của hạt dẫn bị giới hạn nghiêm ngặt dọc theo một hướng tọa độ với một vùng
có kích thước đặc trưng vào cỡ bậc của bước sóng De Boglie, các tính chất
của electron bị thay đổi đáng kể, đặc biệt một số tính chất mới khác biệt so với
vật liệu khối xuất hiện gọi là hiệu ứng kích thước.

Với sự phát triển của vật lý chất rắn, công nghệ nuôi cấy tinh thể epytaxy
chùm phân tử (MBE) và kết tủa hơi kim loại hữu cơ (MOCV), cho phép tạo ra
nhiều hệ các cấu trúc thấp chiều như: hố lượng tử (quantum well), siêu mạng
(superlattice), dây lượng tử(quantum wire), chấm lượng tử (quantum dot).
Trong số các vật liệu mới đó, vài thập niên gần đây các nhà vật lý đặc biệt chú
ý tới bán dẫn siêu mạng. Bán dẫn siêu mạng có nhiều điểm ưu việt là do có
thể dễ dàng điều chỉnh các tham số, nên có thể tạo ra các bán dẫn siêu mạng
có đặc trưng cấu trúc và các hiệu ứng đáp ứng yêu cầu, mục đích sử dụng
khác nhau.
Công nghệ laser giúp ta nghiên cứu một số hiệu ứng mới trong hệ cấu trúc
thấp chiều trong đó có hiệu ứng về gia tăng sóng âm (phonon âm). Trong bán
dẫn khối hiệu ứng này đã được nghiên cứu cả trường hợp khí electron suy
biến và không suy biến, cả quá trình hấp thụ một photon cũng như nhiều
photon. Trong siêu mạng pha tạp, hiệu ứng giảm kích thước lên sự gia tăng
sóng âm (phonon âm) không giam cầm ...
Nghiên cứu ảnh hưởng của hiệu ứng giảm
kích thước lên sự gia tăng sóng âm (phonon
âm) giam cầm trong siêu mạng pha tạp
Ngô Thị Mến
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa Vật lý
Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và vật lý toán; Mã số: 604401
Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Vũ Nhân
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Trình bày về siêu mạng pha tạp phương trình động lượng tử:
bán dẫn siêu mạng, hàm sóng phổ năng lượng của electron trong siêu
mạng pha tạp, xây dựng phương trình động ợng tử cho phonon trong bán
dẫn khối Tìm hiểu phương trình động lượng tử biểu thức giải tích của
hệ số gia tăng phonon âm (sóng âm) giam cầm trong siêu mạng pha tạp:
phương trình động lượng tử của phonon âm (sóng âm) giam cầm trong siêu
mạng pha tạp, biểu thức giải tích của hệ số gia tăng phonon âm (sóng âm)
giam cầm trong siêu mạng pha tạp. Phân tích cách tính số cho siêu mạng pha
tạp vẽ đồ thị: tính toán số trường hợp khí electron không suy biến, tính
toán số trường hợp khí electron suy biến.
Keywords. Sóng âm; Phonon âm; Vật lý lý thuyết; Siêu mạng pha tạp
Content.
Ngày nay, vật chất rắn đang đi sâu vào việc nghiên cứu các màng
mỏng và các cấu trúc nhiều lớp. Trong các hệ cấu trúc nanô, chuyển động
của hạt dẫn bị giới hạn nghiêm ngặt dọc theo một hướng tọa đvới một vùng
kích thước đặc trưng vào cỡ bậc của ớc ng De Boglie, các tính chất
của electron bị thay đổi đáng kể, đặc biệt một số tính chất mới khác biệt so với
vật liệu khối xuất hiện gọi là hiệu ứng kích thước.
Nghiên cứu ảnh hưởng của hiệu ứng giảm kích thước lên sự gia tăng sóng âm (phonon âm) giam cầm trong siêu mạng pha tạp Ngô Thị Mến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu ảnh hưởng của hiệu ứng giảm kích thước lên sự gia tăng sóng âm (phonon âm) giam cầm trong siêu mạng pha tạp Ngô Thị Mến - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Nghiên cứu ảnh hưởng của hiệu ứng giảm kích thước lên sự gia tăng sóng âm (phonon âm) giam cầm trong siêu mạng pha tạp Ngô Thị Mến 9 10 112