Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu biến tính TiO2 bằng cacbon và sắt làm chất xúc tác quang hóa trong vùng ánh sáng trông thấy

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 3905 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Nghiên cứu biến tính TiO2 bằng cacbon
và sắt làm chất xúc tác quang hóa trong
vùng ánh sáng trông thấy
Nguyễn Diệu Thu
Trường đại học Khoa học Tự Nhiên; Khoa Hóa học
Chuyên ngành: Hóa vô cơ; Mã số: 60 44 25
Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Đình Bảng
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Tổng quan về chất xúc tác quang hóa TiO2: Giới thiệu về vật liệu bán
dẫn và chất xúc tác quang hóa; Đặc điểm cấu trúc và tính chất của Nano TiO2;
Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình quang xúc tác của Nano TiO2; Các phương
pháp điều chế Nano TiO2; Biến tính Nano TiO2; Ứng dụng của Nano TiO2 và
Nano TiO2 biến tính; Than hoạt tính và cấu trúc xốp của bề mặt than hoạt tính;
Các phương pháp xác định đặc tính sản phẩm. Tiến hành thực nghiệm: Dụng cụ
và hóa chất; Tổng hợp vật liệu; Đặc trưng vật liệu; Khảo sát tính chất quang xúc
tác của vật liệu. Trình bày kết quả và thảo luận: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh
hưởng đến quá trình tổng hợp TiO2 biến tính bởi cacbon và sắt; Nghiên cứu đưa
vật liệu 0,57% Fe-C-TiO2 lên than hoạt tính; Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng
đến hoạt tính xúc của vật liệu 0,57% Fe-C-TiO2 và 0,57% Fe-C-TiO2-AC.
Keywords. Hóa vô cơ; Chất xúc tác; Cacbon; Sắt; Vật liệu bán dẫn

Content.
Một vấn đề nóng bỏng, gây bức xúc trong dư luận xã hội cả nước hiện nay
là tình trạng ô nhiễm môi trường sinh thái do các hoạt động sản xuất và sinh hoạt
của con người gây ra. Vấn đề này ngày càng trầm trọng, đe doạ trực tiếp sự phát
triển kinh tế - xã hội bền vững, sự tồn tại, phát triển của các thế hệ hiện tại và
tương lai. Trong những năm đầu thực hiện đường lối đổi mới, vì tập trung ưu tiên
phát triển kinh tế và cũng một phần do nhận thức hạn chế nên việc gắn phát triển
kinh tế với bảo vệ môi trường chưa chú trọng đúng mức. Đối tượng gây ô nhiễm
môi trường chủ yếu là hoạt động sản xuất của nhà máy trong các khu công nghiệp,
hoạt động làng nghề và sinh hoạt tại các đô thị lớn.
Giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH hiện
nay là vấn đề cấp thiết đối với các cấp quản lí, các doanh nghiệp, là trách nhiệm

1

của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội. Nó cũng đòi hỏi các nhà khoa học và
công nghệ phải nghiên cứu các phương pháp để xử lý các chất ô nhiễm môi
trường.
Sử dụng quang xúc tác bán dẫn là một trong nhiều kĩ thuật hứa hẹn cung
cấp năng lượng sạch và phân hủy các chất ô nhiễm hữu cơ bền và loại bỏ các kim
loại độc hại. Đặc điểm của loại xúc tác này là, dưới tác dụng của ánh sáng, sẽ sinh
ra cặp electron (e-) và lỗ trống (h+) có khả năng phân hủy chất hữu cơ ...
1
Nghiên cứu biến tính TiO
2
bằng cacbon
và sắt làm chất xúc tác quang hóa trong
vùng ánh sáng trông thấy
Nguyễn Diệu Thu
Trường đại học Khoa học Tự Nhiên; Khoa Hóa học
Chuyên ngành: Hóa vô cơ; Mã số: 60 44 25
Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Đình Bảng
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Tổng quan về chất xúc tác quang hóa TiO2: Giới thiệu về vật liệu bán
dẫn chất xúc tác quang hóa; Đặc điểm cấu trúc nh chất của Nano TiO2;
Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình quang xúc tác của Nano TiO2; Các phương
pháp điều chế Nano TiO2; Biến tính Nano TiO2; Ứng dụng của Nano TiO2
Nano TiO2 biến tính; Than hoạt tính cấu trúc xốp của bề mặt than hoạt tính;
Các phương pháp xác định đặc tính sản phẩm. Tiến hành thực nghiệm: Dụng cụ
hóa chất; Tổng hợp vật liệu; Đặc trưng vật liệu; Khảo sát tính chất quang xúc
tác của vật liệu. Trình y kết quả và thảo luận: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh
hưởng đến quá trình tổng hợp TiO2 biến tính bởi cacbon sắt; Nghiên cứu đưa
vật liệu 0,57% Fe-C-TiO2 lên than hoạt tính; Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng
đến hoạt tính xúc của vật liệu 0,57% Fe-C-TiO2 và 0,57% Fe-C-TiO2-AC.
Keywords. Hóa vô cơ; Chất xúc tác; Cacbon; Sắt; Vật liệu bán dẫn
Content.
Một vấn đề nóng bỏng, gây bức c trong luận hội cả nước hiện nay
tình trạng ô nhiễm môi trường sinh thái do các hoạt động sản xuất sinh hoạt
của con người y ra. Vấn đề y ngày càng trầm trọng, đe doạ trực tiếp sự phát
triển kinh tế - hội bền vững, sự tồn tại, phát triển của các thế hệ hiện tại
tương lai. Trong những năm đầu thực hiện đường lối đổi mới, tập trung ưu tiên
phát triển kinh tế cũng một phần do nhận thức hạn chế nên việc gắn phát triển
kinh tế với bảo vệ môi trường chưa chú trọng đúng mức. Đối ợng gây ô nhiễm
môi trường chủ yếu hoạt động sản xuất của nhà máy trong các khu công nghiệp,
hoạt động làng nghề và sinh hoạt tại các đô thị lớn.
Giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường trong thời kđẩy mạnh CNH, HĐH hiện
nay vấn đề cấp thiết đối với các cấp quản lí, các doanh nghiệp, trách nhiệm
Nghiên cứu biến tính TiO2 bằng cacbon và sắt làm chất xúc tác quang hóa trong vùng ánh sáng trông thấy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu biến tính TiO2 bằng cacbon và sắt làm chất xúc tác quang hóa trong vùng ánh sáng trông thấy - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Nghiên cứu biến tính TiO2 bằng cacbon và sắt làm chất xúc tác quang hóa trong vùng ánh sáng trông thấy 9 10 736