Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu các chuẩn mã hóa video và ứng dụng trong các hệ thống di động

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 2256 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------

Phạm Thị Huyên

NGHIÊN CỨU CÁC CHUẨN MÃ HOÁ VIDEO
VÀ ỨNG DỤNG TRONG CÁC HỆ THỐNG DI ĐỘNG

Chuyên ngành: Khoa học máy tính
Mã số: 60.48.01

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ

Hà Nội - 2012

Luận văn được hoàn thành tại:
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Người hướng dẫn khoa học: TS. Vũ Văn Thỏa

Phản biện 1: ……………………………………………………………

Phản biện 2: ………………………………………………………….

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ tại Học
viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Vào lúc: ....... giờ ....... ngày ....... tháng ....... .. năm ..............

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

1

MỞ ĐẦU
Trong những năm gần đây, nhu cầu các dịch vụ dữ liệu trên mạng di động, nhất là
dữ liệu đa phương tiện là rất lớn. Cùng với nhu cầu đó, vấn đề đặt ra là làm thế nào tìm
được một kỹ thuật mã hoá dữ liệu chuẩn, có hiệu quả để truyền các dữ liệu này trên mạng
di động.
Hiện nay, chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mới “Kỷ nguyên truyền thông đa
phương tiện”. Các thiết bị mới, các kỹ thuật mới lần lượt ra đời nhằm mục đích đáp ứng
nhu cầu giải trí cho con người ngày một tốt hơn. Các ứng dụng đa phương tiện thời gian
thực truyền trên mạng di động, mạng Internet, mạng truyền hình…ngày càng phát triển rầm
rộ. Các nhà sản xuất thiết bị chú trọng áp dụng các công nghệ nén tiên tiến vào thiết bị của
mình nhằm thõa mãn nhu cầu “chất lượng trung thực về âm thanh, hình ảnh” của khách
hàng cũng như khả năng đáp ứng yêu cầu thực tế của công nghệ. Trong thực tế, gắn liền
giữa độ phức tạp, tốn kém chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết bị đầu cuối…, luôn đi kèm với
công nghệ cao. Bên cạnh đó vấn đề truyền thông nội dung đa phương tiện hiện nay đang
gặp một số khó khăn: băng thông đường truyền, nhiễu kênh, giới hạn của pin cho các ứng
dụng…. Trong khi băng thông kênh truyền phải chờ đợi một công nghệ mới của tương lai
mới có thể cải thiện, còn việc cải thiện giới hạn của pin dường như không đáp ứng được sự
phát triển của các dịch vụ trong tương lai, thì phương pháp giảm kích thước dữ liệu bằng
các kỹ thuật nén là một cách giải quyết hiệu quả các khó khăn trên.
Để có thể hiểu biết hơn về các tiêu chuẩn nén tiên tiến này, em đã chọn đề tài
“Nghiên cứu các chuẩn mã hóa video và ứng dụng trong các hệ thống di động ” làm đề
tài luận văn của mình.
Từ những phân tích trên, có thể thấy rằng đề tài “Nghiên cứu các chuẩn mã hóa
video và ứng dụng trong các hệ thống ...
HC
VIN
NG
NGH
BƯU
CNH
VIN
THÔNG
---------------------------------------
Phm
Th
Huyên
NGHIÊN
CỨU
CÁC
CHUẨN
H
VIDEO
ỨNG
DỤNG
TRONG
CÁC
HỆ
THỐNG
DI
ĐỘNG
Chuyên
ngành:
Khoa
học
máy
nh
Mã
số:
60.48.01
TÓM
TT
LUN
VĂN
THC
Hà Nội - 2012
Nghiên cứu các chuẩn mã hóa video và ứng dụng trong các hệ thống di động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu các chuẩn mã hóa video và ứng dụng trong các hệ thống di động - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Nghiên cứu các chuẩn mã hóa video và ứng dụng trong các hệ thống di động 9 10 466