Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát khả năng hấp thụ sóng điện từ của vật liệu Polyme dẫn PPy/CLAY Nanocompozit

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 2344 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Nghiên cứu chế tạo và khảo sát khả năng hấp
thụ sóng điện từ của vật liệu Polyme dẫn
PPy/CLAY Nanocompozit
Ngô Cao Long
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Hóa học
Luận văn Thạc sĩ ngành: Hóa lý thuyết và hóa lý; Mã số: 60 44 31
Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Đức Nghĩa
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Tổng quan về công nghệ nano; plyme dẫn clay nanocompozit. Trình bày
phương pháp thực nghiệm: chế tạo vật liệu polypyrol clay nanocompozit; chế tạo
mẫu lớp phủ màng acrylic; phương pháp nghiên cứu (phương pháp phổ hồng ngaoij
FT-IR, phương pháp nhiễu xạ tia X, kính hiển vi điện tử, phương pháp phân tích
nhiệt khối lượng, phương pháp đo độ dẫn 4 mũi dò). Đưa ra kết quả và thảo luận:
nghiên cứu tính chất của bentonit tinh thể; nghiên cứu tính chất của polypyrol clay
nanocompozit; khảo sát tính chất màng acrylic PPy/clay nanocompozit.
Keywords. Hóa lý; Sóng điện từ; Vật liệu Polyme
Content
MỞ ĐẦU
Từ khi được phát minh đến nay, polyme dẫn đã thu hút được sự quan tâm nghiên cứu
của các nhà khoa học, mở ra một cuộc cách mạng mới trong lĩnh vực vật liệu. Các loại vật
liệu polyme dẫn như polypyrol, polyanilin, polyphenylen, polythiophen... là những polyme có
cấu trúc đôi liên hợp đã được nghiên cứu nhiều hơn cả. Vật liệu polyme dẫn đã được ứng
dụng thành công trong nhiều lĩnh vực như công nghệ điện tử tin học chế tạo các điôt phát
quang làm các màn hình màu siêu mỏng, ứng dụng polyme dẫn làm vật liệu chống ăn mòn
kim loại, làm vật liệu thông minh chế tạo các cảm biến (sensơ) hay chế tạo vật liệu hấp thụ
sóng điện từ... Nhưng nhược điểm của vật liệu polyme dẫn là rất khó tan trong các dung môi
hữu cơ và không nóng chảy đã gây khó khăn cho quá trình gia công vật liệu.
Khoa học vật liệu đã phát triển vượt bậc kể từ những phát minh về hệ thống vật liệu
nanocompozit. Hệ nano là hệ gồm các hạt cực nhỏ có kích thước trong khoảng từ 0,1 - 100
nm, các đặc tính của nó khác với nguyên tử nhưng vẫn liên quan đến nguyên tử.

Nanocompozit là lớp vật liệu đặc biệt xuất phát từ sự cấu thành phù hợp của hai hoặc nhiều
loại vật liệu kích thước nano. Vật liệu polyme dẫn clay nanocompozit được tạo thành từ quá
trình trùng hợp cation xen giữa hai lớp montmorillonit trong khoáng sét và các monome như
anilin, pyrol... Vật liệu mới này có triển vọng ứng dụng lớn trong nhiều ngành khoa học và
công nghệ kỹ thuật cao.
Đề tài: “Nghiên cứu chế tạo và khảo sát khả năng hấp thụ sóng điện từ của vật liệu
polyme dẫn polypyrol clay nanocompozit” tập trung nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu
polyme dẫn,...
Nghiên cứu chế tạo và khảo sát khả năng hấp
th sóng điện t ca vt liu Polyme dn
PPy/CLAY Nanocompozit
Ngô Cao Long
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Khoa Hóa học
Luận văn Thạc sĩ ngành: Hóa lý thuyết và hóa lý; Mã số: 60 44 31
Người hướng dn: GS.TS. Nguyễn Đức Nghĩa
Năm bảo v: 2011
Abstract. Tng quan v công nghệ nano; plyme dẫn clay nanocompozit. Trình bày
phương pháp thc nghim: chế to vt liu polypyrol clay nanocompozit; chế to
mu lp ph màng acrylic; phương pháp nghiên cứu (phương pháp ph hng ngaoij
FT-IR, phương pháp nhiễu x tia X, kính hiển vi điện tử, phương pháp phân ch
nhit khối ợng, phương pháp đo độ dẫn 4 mũi dò). Đưa ra kết qu và tho lun:
nghiên cứu nh chất ca bentonit tinh th; nghiên cứu tính chất ca polypyrol clay
nanocompozit; khảo sát tính chất màng acrylic PPy/clay nanocompozit.
Keywords. Hóa lý; Sóng điện t; Vt liu Polyme
Content
M ĐẦU
T khi được phát minh đến nay, polyme dẫn đã thu hút đưc s quan tâm nghiên cu
của các nhà khoa hc, m ra mt cuộc cách mạng mới trong nh vực vt liệu. Các loi vt
liu polyme dẫn như polypyrol, polyanilin, polyphenylen, polythiophen... là những polyme có
cấu trúc đôi liên hợp đã được nghiên cu nhiu hơn cả. Vt liu polyme dẫn đã đưc ng
dụng thành công trong nhiều lĩnh vực như công nghệ điện t tin hc chế tạo các điôt phát
quang làm các màn hình màu siêu mỏng, ng dng polyme dẫn làm vật liu chống ăn mòn
kim loại, làm vật liệu thông minh chế tạo các cảm biến (sensơ) hay chế to vt liu hp th
sóng đin từ... Nhưng nhược đim ca vt liu polyme dn là rất khó tan trong các dung môi
hữu cơ và không nóng chảy đã gây khó khăn cho quá trình gia công vật liu.
Khoa hc vt liệu đã phát triển vượt bc k t những phát minh về h thng vt liu
nanocompozit. H nano h gồm các ht cc nh có kích thước trong khong t 0,1 - 100
nm, các đặc tính của khác với nguyên tử nhưng vẫn liên quan đến nguyên tử.
Nghiên cứu chế tạo và khảo sát khả năng hấp thụ sóng điện từ của vật liệu Polyme dẫn PPy/CLAY Nanocompozit - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu chế tạo và khảo sát khả năng hấp thụ sóng điện từ của vật liệu Polyme dẫn PPy/CLAY Nanocompozit - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Nghiên cứu chế tạo và khảo sát khả năng hấp thụ sóng điện từ của vật liệu Polyme dẫn PPy/CLAY Nanocompozit 9 10 494