Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất vật liệu polyme nanocompozit trên cơ sở polyaniline và graphit

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 2454 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất vật
liệu polyme nanocompozit trên cơ sở
polyaniline và graphit
Đặng Duy Trung
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn Thạc sĩ ngành: Vật liệu và linh kiện nano
Người hướng dẫn: TS.Ngô Trịnh Tùng
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Tổng quan Polyaniline, graphit và graphene: Giới thiệu về graphit; Tổng
quan về graphene; Phương pháp chế tạo graphene và tấm nanographit; Giới thiệu về
polyaniline. Thực nghiệm và các phương pháp nghiên cứu: Thực nghiệm; Các phướng
pháp khảo sát và nghiên cứu. Trình bày kết quả và biện luận: Khảo sát công nghệ tách
lớp graphit; Khảo sát cấu trúc và tính chất của PANi/GNS-PSS nanocompozit.
Keywords: Công nghệ Nano; Vật liệu Polyme; Vật liệu dẫn điện
Content
MỞ ĐẦU
Vật liệu polyme dẫn điện là một trong những loại vật liệu polyme chức năng đang thu
hút được sự quan tâm nghiên cứu của các nhà khoa học trong và ngoài nước do chúng có tiềm
năng ứng dụng to lớn trong một số nghành công nghệ cao như chế tạo các linh kiện quang
điện tử. Polyaniline (PANi) được đánh giá là loại vật liệu polyme dẫn điện đã được chế tạo và
ứng dụng rộng rãi do PANi có giá thành chế tạo thấp, bền với môi trường, có khả năng chịu
nhiệt độ cao và có độ dẫn điện khá tốt. Tùy theo chất doping, độ dẫn điện của PANi có thể đạt
tới 100 S/cm .
Trong thời gian gần đây, với sự phát hiện ra vật liệu nano trên cơ sở vật liệu cacbon
như ống nano cacbon, graphen, tấm nanographit ( có độ dày nanomet) với các tính chất cơ
học tốt và độ dẫn điện cao đồng thời có khả năng chịu nhiệt tốt đã được coi là vật liệu gia
cường lý tưởng cho chế tạo các loại vật liệu polyme compozit mới. Trong năm 2010, 2 nhà
khoa học có công phát hiện ra graphen đã được trao giải Nobel vật lý. Nghiên cứu chế tạo và
ứng dụng graphen cũng như tấm nanographit ở Việt nam còn ở bước đi ban đầu. Vì vậy,
chúng tôi đã thực hiện đề tài “Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất vật liệu polyme
nanocompozit trên cơ sở polyaniline và graphit”. Mục tiêu của đề tài là chế tạo tấm
nanographit có độ dày < 200 nm từ vật liệu graphit tự nhiên có giá thành thấp và ứng dụng
làm vật liệu gia cường cho PANi nhằm nâng cao tính chất của PANi, nhất là độ dẫn điện, độ
bền nhiệt. Nội dung nghiên cứu của đề tài bao gồm:
- Nghiên cứu qui trình công nghệ tách lớp graphit từ graphit tự nhiên

- Nghiên cứu biến tính nanographit và chế tạo PANi/nanographit polyme
nanocompozit.
Cấu trúc và tính chất của vật liệu được nghiên cứu và khảo sát bằng phương pháp
chụp kính hiển vi điện tử quét (SEM), phổ nhiễu xạ ...
Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất vật
liệu polyme nanocompozit trên cơ sở
polyaniline và graphit
Đặng Duy Trung
Trường Đại hc Công ngh
Luận văn Thạc sĩ ngành: Vật liệu và linh kiện nano
Người ng dẫn: TS.Ngô Trịnh Tùng
m bảo vệ: 2011
Abstract: Tổng quan Polyaniline, graphit graphene: Giới thiệu vgraphit; Tổng
quan v graphene; Phương pp chế tạo graphene và tấm nanographit; Giới thiệu về
polyaniline. Thực nghiệm và các phương pháp nghiên cứu: Thực nghiệm; Các phướng
pháp khảo sát nghiên cứu. Trình bày kết quả và biện luận: Khảo sát công nghệ tách
lớp graphit; Khảo sát cấu trúc và tính chất của PANi/GNS-PSS nanocompozit.
Keywords: Công nghệ Nano; Vật liệu Polyme; Vật liệu dẫn điện
Content
MỞ ĐẦU
Vật liệu polyme dẫn điện một trong những loại vật liệu polyme chức năng đang thu
hút được sự quan tâm nghiên cứu của các nhà khoa học trong và ngoài nước do chúng có tim
năng ứng dụng to lớn trong một snghành ng nghệ cao như chế tạo các linh kiện quang
điện tử. Polyaniline (PANi) được đánh giá là loại vật liệu polyme dẫn điện đã được chế tạo
ứng dụng rộng rãi do PANi giá thành chế tạo thấp, bền với môi trường, khả năng chịu
nhiệt độ cao và có độ dẫn điện khá tốt. Tùy theo chất doping, độ dẫn điện của PANi có thể đạt
tới 100 S/cm .
Trong thời gian gần đây, với sự phát hiện ra vật liệu nano trên sở vật liệu cacbon
như ng nano cacbon, graphen, tấm nanographit ( có độ dày nanomet) vi các tính chất cơ
học tốt độ dẫn điện cao đng thời khnăng chịu nhiệt tốt đã được coi vật liệu gia
cường tưởng cho chế tạo các loại vật liệu polyme compozit mi. Trong năm 2010, 2 nhà
khoa học công phát hiện ra graphen đã được trao giải Nobel vật . Nghiên cứu chế tạo
ứng dụng graphen cũng như tấm nanographit Việt nam còn bước đi ban đầu. Vì vậy,
chúng tôi đã thực hiện đề tài “Nghiên cứu chế to và khảo sát tính chất vật liệu polyme
nanocompozit trên cơ sở polyaniline graphit”. Mục tiêu của đề tài chế tạo tấm
nanographit độ dày < 200 nm tvật liệu graphit tnhiên giá thành thấp và ứng dụng
làm vật liệu gia cường cho PANi nhằm nâng cao tính chất của PANi, nhất độ dẫn điện, độ
bền nhiệt. Ni dung nghiên cứu của đề tài bao gồm:
- Nghiên cứu qui trình công nghệ tách lớp graphit từ graphit tự nhiên
Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất vật liệu polyme nanocompozit trên cơ sở polyaniline và graphit - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất vật liệu polyme nanocompozit trên cơ sở polyaniline và graphit - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất vật liệu polyme nanocompozit trên cơ sở polyaniline và graphit 9 10 452