Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu, chế tạo vật liệu mao quản trung bình chứa TiO2 để hấp phụ, xử lý một số chất độc hại trong nước

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 3800 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Nghiên cứu, chế tạo vật liệu mao quản trung
bình chứa TiO2 để hấp phụ, xử lý một số chất
độc hại trong nước
Nguyễn Thị Thanh Dung
Trường Đại học khoa học Tự nhiên; Khoa Hóa học
Chuyên ngành: Hóa môi trường; Mã số: 60 44 41
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Minh Thư
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Tổng quan về vật liệu mao quản trung bình chứa TiO2 để hấp thụ, xử lý
một số chất độc hại trong nước: Khái quát về vật liệu mao quản trung bình chứa
titan; Ô nhiễm chì trong môi trường nước và phương pháp xử lý; Ô nhiễm thuốc bảo
vệ thực vật trong môi trường nước và phương pháp xử lý. Tiến hành thực nghiệm
nghiên cứu: Hóa chất, dụng cụ; Tổng hợp vật liệu; Nghiên cứu khả năng hấp phụ xử
lý các chất độc hại trong nước; Các phương pháp nghiên cứu đặc trưng vật liệu.
Trình bày kết quả và thực nghiệm: Tổng hợp vật liệu và đặc trưng; Đánh giá khả
năng hấp phụ Pb2+ của các vật liệu chế tạo được; Thử nghiệm khả năng xử lí thuốc
trừ sâu của các vật liệu chế tạo.
Keywords. Hóa Môi trường; Xử lý chất thải; Vật liệu mao quản; Kim loại nặng;
Môi trường nước
Content.

MỞ ĐẦU
Cùng với sự phát triển của nền công nghiệp hiện đại, môi trường sống của
con người ngày càng bị ô nhiễm nặng nề. Các hoạt động sản xuất của con người đã
thải ra môi trường một lượng lớn các chất hữu cơ và vô cơ độc hại rất bền vững và
khó phân huỷ. Nguồn thải vô cơ chủ yếu là các kim loại nặng từ các khu công
nghiệp đi vào không khí, nước, đất và thực phẩm rồi xâm nhập vào cơ thể con người
qua đường ăn uống, hít thở dẫn đến sự nhiễm độc ngày càng nhiều. Trong đó, đặc
biệt là nguồn thải chì, một nguyên tố kim loại có tính độc hại cao, khó bị đào thải
đối với cơ thể người và sinh vật. Không khí, đất, nước và thực phẩm bị ô nhiễm chì
đều rất nguy hiểm cho mọi người, nhất là trẻ em đang phát triển.

Bên cạnh đó. việc sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hoá
học trong nông nghiệp ngày càng tăng, thậm chí nhiều nơi còn lạm dụng chúng gây
mất cân bằng sinh thái. Trong quá trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón
hoá học, một lượng đáng kể thuốc và phân không được cây trồng tiếp nhận. Chúng
lan truyền và và tích lũy trong đất, nước và các sản phẩm nông nghiệp dưới dạng dư
lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Tác động tiêu cực khác của sự ô nhiễm
thuốc bảo vệ thực vật và phân bón là làm suy thoái chất lượng môi trường khu vực
canh tác nông nghiệp.
Vì vậy, việc nghiên cứu và chế tạo ra loại vật liệu mới có tính ưu việt dễ sử
dụng để xử lí các ion kim loại nặng và các hợp chất hữu cơ độc hại ra khỏi...
Nghiên cứu, chế tạo vật liệu mao quản trung
bình chứa TiO
2
để hấp phụ, xử lý một số chất
độc hại trong nước
Nguyễn Thị Thanh Dung
Trường Đại học khoa học Tự nhiên; Khoa Hóa học
Chuyên ngành: Hóa môi trường; Mã số: 60 44 41
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Minh Thư
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Tổng quan về vật liệu mao quản trung bình chứa TiO2 để hấp thụ, xử lý
một số chất độc hại trong nước: Khái quát về vật liệu mao quản trung bình chứa
titan; Ô nhiễm chì trong môi trường nước và phương pháp xử lý; Ô nhiễm thuốc bảo
vệ thực vật trong môi trường nước phương pháp xử . Tiến hành thực nghiệm
nghiên cứu: Hóa chất, dụng cụ; Tổng hợp vật liệu; Nghiên cứu khả năng hấp phụ xử
các chất độc hại trong nước; Các phương pháp nghiên cứu đặc trưng vật liệu.
Trình bày kết quả thực nghiệm: Tổng hợp vật liệu đặc trưng; Đánh giá khả
năng hấp phụ Pb2+ của các vật liệu chế tạo được; Thử nghiệm khả năng xlí thuốc
trừ sâu của các vật liệu chế tạo.
Keywords. Hóa Môi trường; Xử chất thải; Vật liệu mao quản; Kim loại nặng;
Môi trường nước
Content.
MỞ ĐẦU
Cùng với sự phát triển của nền công nghiệp hiện đại, môi trường sống của
con người ngày càng bị ô nhiễm nặng nề. Các hoạt động sản xuất của con người đã
thải ra môi trường một lượng lớn các chất hữu độc hại rất bền vững
khó phân huỷ. Nguồn thải chủ yếu các kim loại nặng t các khu công
nghiệp đi vào không khí, nước, đất và thực phẩm rồi xâm nhập vào cơ thể con người
qua đường ăn uống, hít thở dẫn đến sự nhiễm độc ngày càng nhiều. Trong đó, đặc
biệt nguồn thải chì, một nguyên tố kim loại tính độc hại cao, khó bị đào thải
đối với thể người sinh vật. Không khí, đất, nước thực phẩm bị ô nhiễm chì
đều rất nguy hiểm cho mọi người, nhất là trẻ em đang phát triển.
Nghiên cứu, chế tạo vật liệu mao quản trung bình chứa TiO2 để hấp phụ, xử lý một số chất độc hại trong nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu, chế tạo vật liệu mao quản trung bình chứa TiO2 để hấp phụ, xử lý một số chất độc hại trong nước - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Nghiên cứu, chế tạo vật liệu mao quản trung bình chứa TiO2 để hấp phụ, xử lý một số chất độc hại trong nước 9 10 512