Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu công chúng báo Đảng các tỉnh miền Đông Nam Bộ qua báo Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương (2007 -2010)

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1812 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu công chúng báo Đảng các tỉnh
miền Đông Nam Bộ qua báo Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Dương (2007 -2010)
Nguyễn Tôn Hoàn
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Báo chí
Chuyên ngành: Báo chí học; Mã số: 60 32 01
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Thái
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Nhận diện báo Đảng và công chúng báo Đảng các tỉnh Đông Nam Bộ trong
bối cảnh phát triển mới của báo chí với những đóng góp, ưu thế và hạn chế. Điều tra,
khảo sát, tìm hiểu để đo lường mức độ đọc báo Đảng, quan điểm thái độ của công
chúng báo chí các tỉnh Đông Nam Bộ qua báo Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình
Dương, cũng như năng lực tác động công chúng của các tòa soạn báo. Nêu những hạn
chế và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng báo Đảng trong thời gian tới để vừa
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đặc trưng loại hình vừa đáp ứng nhu cầu của công
chúng.
Keywords. Báo chí học; Công chúng; Đông Nam Bộ; Báo Đảng; Phương tiện truyền
thông

Content.
MỞ ĐẦU
1. Tính thời sự và lý do chọn đề tài
Công chúng vừa là đối tượng tác động, vừa là chủ thể tiếp nhận của báo chí. Hiệu
quả của báo chí phụ thuộc vào sự tác động đối với công chúng cũng như thái độ, quan
điểm tiếp nhận sản phẩm báo chí của công chúng. Nghiên cứu công chúng, vì thế không
chỉ thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học ở nhiều lĩnh vực mà còn là công việc
thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng đặc biệt đối với các cơ quan báo chí.
Báo Đảng là một bộ phận quan trọng tạo nên diện mạo chung của nền báo chí ở
Việt Nam. Trong lịch sử hình thành và phát triển, báo Đảng đã có những đóng góp to
lớn. Tuy nhiên, thực tế những năm gần đây, đặc biệt trong bối cảnh phát triển mới, báo
Đảng có những khó khăn, mà chủ yếu là sản phẩm chưa đến được nhiều với công
chúng.
Làm thế nào để cải thiện tình hình báo Đảng cả nước nói chung, báo Đảng Đông
Nam Bộ nói riêng đang là vấn đề đặt ra. Một trong những giải pháp cần thiết là báo
Đảng phải nghiên cứu công chúng của mình. Đây là cơ sở khoa học và thực tiễn để từ
đó có những giải pháp cải tiến, cũng như hoạch định chiến lược phát triển mang tính
bền vững.

1

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
Trên thế giới, khoa học nghiên cứu công chúng (truyền thông đại chúng) đã có
hơn 100 năm nay và đạt những thành tựu quan trọng. Ở Việt Nam, nghiên cứu công
chúng là lĩnh vực mới, nhưng chỉ trong vòng 20 năm qua cũng đã thu hút sự quan tâm
của nhiều nhà nghiên cứu ở các lĩnh vực khác nhau từ xã hội học, tâm lý học đến báo
chí học....Cho đến nay đã có nhiều luận văn, luận án quan tâm ng...
1
Nghiên cu công chúng báo Đảng các tỉnh
miền Đông Nam Bộ qua o Đng Nai, Bà Ra -
Vũng u Bình Dương (2007 -2010)
Nguyễn Tôn Hoàn
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Báo chí
Chuyên ngành: Báo chí học; Mã số: 60 32 01
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Thái
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Nhận diện báo Đảng công chúng báo Đảng các tỉnh Đông Nam Bộ trong
bối cảnh phát triển mới của báo chí với những đóng góp, ưu thế hạn chế. Điều tra,
khảo sát, tìm hiểu để đo lường mức độ đọc báo Đảng, quan điểm thái độ của công
chúng báo chí các tỉnh Đông Nam Bộ qua báo Đồng Nai, Rịa - Vũng Tàu Bình
Dương, cũng như năng lực tác động công chúng của các tòa soạn báo. Nêu những hạn
chế và đề xuất giải pháp nhằm ng cao cht lượng o Đảng trong thời gian tới để vừa
đáp ứng u cầu nhiệm vụ của đặc trưng loại hình vừa đáp ứng nhu cầu của công
chúng.
Keywords. Báo chí học; Công chúng; Đông Nam Bộ; Báo Đảng; Phương tiện truyền
thông
Content.
MỞ ĐẦU
1. Tính thời sự và lý do chọn đề tài
Công chúng vừa là đối tượng tác động, vừa chủ thể tiếp nhận của báo chí. Hiệu
quả của báo chí phụ thuộc vào sự tác động đối với công chúng cũng như thái độ, quan
điểm tiếp nhận sản phẩm báo chí của công chúng. Nghiên cứu công chúng, vì thế không
chỉ thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học nhiều lĩnh vực còn công việc
thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng đặc biệt đối với các cơ quan báo chí.
Báo Đảng một bộ phận quan trọng tạo n diện mạo chung của nền báo chí
Việt Nam. Trong lịch sử hình thành phát triển, báo Đảng đã những đóng góp to
lớn. Tuy nhiên, thực tế những năm gần đây, đặc biệt trong bối cảnh phát triển mới, báo
Đảng những khó khăn, chủ yếu sản phẩm chưa đến được nhiều với công
chúng.
Làm thế nào để cải thiện tình hình báo Đảng cả nước nói chung, o Đảng Đông
Nam Bộ nói riêng đang vấn đề đặt ra. Một trong những giải pháp cần thiết báo
Đảng phải nghiên cứu công chúng của mình. Đây là sở khoa học thực tiễn để từ
đó những giải pháp cải tiến, cũng như hoạch định chiến lược phát triển mang tính
bền vững.
Nghiên cứu công chúng báo Đảng các tỉnh miền Đông Nam Bộ qua báo Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương (2007 -2010) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu công chúng báo Đảng các tỉnh miền Đông Nam Bộ qua báo Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương (2007 -2010) - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Nghiên cứu công chúng báo Đảng các tỉnh miền Đông Nam Bộ qua báo Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương (2007 -2010) 9 10 538