Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu công nghệ chế tạo và tính chất của giả vật liệu Metamaterial

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1634 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Nghiên cứu công nghệ chế tạo và tính chất của
giả vật liệu Metamaterial
Lê Thị Quỳnh
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn Thạc sĩ ngành: Vật liệu và Linh kiện Nanô
Người hướng dẫn: TS. Vũ Đình Lãm
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Tổng quan về vật liệu Metamaterials: Lịch sử hình thành và phát triển vật
liệu chiết suất âm; Các loại vật liệu Metamaterials; Tình hình nghiên cứu trong và
ngoài nước; Ứng dụng; Mô hình giải thích tương tác sóng sóng điện từ với vật liệu
MMs. Trình bày phương pháp thực nghiệm và mô phỏng: Lựa chọn cấu trúc và vật
liệu; Xây dựng hệ thiết bị chế tạo mẫu; Công nghệ chế tạo vật liệu; Phương pháp đo;
Phương pháp mô phỏng; Phương pháp tính độ từ thẩm, độ điện thẩm và chiết suất.
Nghiên cứu vật liệu Metamaterials hoạt động ở vùng tần số GHz: Cộng hưởng từ và
cộng hưởng điện trong vật liệu MMs có cáu trúc CWP; Ảnh hưởng của phân cực sóng
điện từ lên tính chất vật liệu; Vật liệu MMs có cấu trúc CWP; Vật liệu MMs có chiết
suất âm; Độ dày lớp điện môi. Thiết kế và mô phỏng vật liệu Metamaterials có cấu
trúc nano haotj động ở vùng tần số THz: Cộng hưởng từ và cộng hưởng điện; Ảnh
hưởng của chiều dài và chiều rộng CW; Ảnh hưởng của lớp điện mô; Ảnh hưởng của
lớp kim loại.
Keywords: Công nghệ Nano; Vật liệu từ; Tần số; Giả vật liệu
Content
MỞ ĐẦU
Năm 2000, Smith và cộng sự lần đầu tiên chế tạo thành công vật liệu metamaterial có
chiết suất âm, vật liệu mà đã được Veselago đề xuất vào năm 1968. Đây là vật liệu có cấu
trúc nhân tạo, đồng thời có độ từ thẩm và độ điện thẩm âm (µ < 0, ε < 0), hay nói cách khác
là vật liệu có chiết suất âm. Vật liệu này hiện nay đang được các nhà khoa học quan tâm
nghiên cứu một cách đặc biệt vì những tính chất vật lý kỳ diệu mà các vật liệu tồn tại trong tự
nhiên không có được như tia tới và tia khúc xạ nằm cùng ở một phía, độ dịch chuyển Doopler
bị đổi ngược, bức xạ Cherenkov chỉ về hướng khác, vận tốc pha và vận tốc nhóm của sóng
truyền luôn ngược nhau. Bên cạnh đó, bằng việc sử dụng các cấu trúc cộng hưởng điện từ có
kích thước hay cấu trúc khác nhau, chúng ta có thể điều khiển được vật liệu này hoạt động ở
các vùng tần số mong muốn khác nhau, từ tần số sóng điện từ đến vùng hồng ngoại thậm chí
hoạt động ở vùng ánh sáng nhìn thấy. Ngoài những tính chất đặc biệt này, rất nhiều ứng dụng

khác nhau của vật liệu metamaterials đã được đề xuất và được kiểm chứng bằng thực
nghiệm. Một trong những ứng dụng nổi bật nhất của vật liệu này là siêu thấu kính được đề
xuất bởi Pendry vào năm 2000, sau đó đã được Zhang và các cộng sự ...
Nghiên cứu công nghệ chế tạo và tính chất của
giả vật liệu Metamaterial
Thị Quỳnh
Trường Đại hc Công ngh
Luận văn Thạc sĩ ngành: Vật liu và Linh kiện Na
Người ng dẫn: TS. Vũ Đình Lãm
m bảo v: 2011
Abstract: Tổng quan vvật liệu Metamaterials: Lịch shình thành phát triển vật
liệu chiết suất âm; Các loại vật liệu Metamaterials; Tình hình nghiên cứu trong và
ngoài nước; ng dụng; hình giải thích tương tác sóng sóng điện tvới vật liệu
MMs. Trình bày phương pháp thực nghiệm mô phỏng: Lựa chọn cấu trúc vật
liệu; Xây dựng hthiết bị chế tạo mu; Công nghệ chế tạo vt liệu; Phương pháp đo;
Phương pháp mô phỏng; Phương pháp tính độ từ thẩm, độ điện thẩm chiết suất.
Nghiên cứu vật liệu Metamaterials hoạt động vùng tần sGHz: Cộng hưởng từ
cộng hưởng điện trong vật liệu MMs có cáu trúc CWP; Ảnh hưởng của pn cực sóng
điện từ lên tính chất vt liệu; Vật liệu MMs cấu trúc CWP; Vật liệu MMs chiết
suất âm; Độ y lớp điện môi. Thiết kế và phỏng vật liệu Metamaterials cấu
trúc nano haotj động vùng tần số THz: Cộng hưởng tcộng hưởng điện; Ảnh
hưởng của chiều i và chiều rộng CW; Ảnh hưởng của lớp điện mô; Ảnh hưởng của
lớp kim loại.
Keywords: Công nghệ Nano; Vật liệu t; Tần số; Giả vật liệu
Content
MỞ ĐẦU
Năm 2000, Smith cộng sự lần đầu tiên chế tạo thành ng vật liệu metamaterial
chiết suất âm, vật liệu đã được Veselago đề xuất vào năm 1968. Đây vật liệu cấu
trúc nhân tạo, đồng thời độ từ thẩm độ điện thẩm âm (µ < 0, ε < 0), hay nói cách khác
vật liệu chiết suất âm. Vật liệu này hiện nay đang được các nhà khoa học quan m
nghiên cứu một cách đặc biệt những tính chất vật kỳ diệu mà các vật liệu tồn tại trong tự
nhiên không có được như tia tới và tia khúc xạ nằmng ở một phía, độ dịch chuyển Doopler
bị đổi ngược, bức xCherenkov chỉ về hướng khác, vận tốc pha và vận tốc nhóm của sóng
truyền luôn ngược nhau. Bên cạnh đó, bằng việc sử dụng các cấu trúc cộng hưởng điện từ có
kích thước hay cấu trúc khác nhau, chúng ta thể điều khiển được vt liệu này hoạt động ở
các vùng tần số mong muốn khác nhau, từ tần số sóng điện tđến vùng hồng ngoại thậm chí
hoạt động ở vùng ánh sáng nhìn thấy. Ngoài những tính chất đặc biệt này, rất nhiều ứng dụng
Nghiên cứu công nghệ chế tạo và tính chất của giả vật liệu Metamaterial - Trang 2
Nghiên cứu công nghệ chế tạo và tính chất của giả vật liệu Metamaterial - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Nghiên cứu công nghệ chế tạo và tính chất của giả vật liệu Metamaterial 9 10 800