Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu đa dạng khu hệ động vật có xương sống trên cạn tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 2489 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu đa dạng khu hệ động vật có xương
sống trên cạn tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức,
Hà Nội
Phạm Mạnh Thế
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Khoa Sinh học
Luận văn ThS Chuyên ngành: Động vật học; Mã số: 60 42 10
Người hướng dẫn: GS.TS. Mai Đình Yên
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Xây dựng danh lục thành phần các loài động vật có xương sống
trên cạn tại xã Hương Sơn (Lưỡng cư, Bò sát, Chim, Thú). Thống kê các
loài động vật có xương sống trên cạn quý hiếm có giá trị bảo tồn nguồn
gen. Phân tích giá trị và hiện trạng khu hệ động vật có xương sống trên cạn.
Nghiên cứu những yếu tố tác động tiêu cực của con người đến đa dạng khu
hệ động vật có xương sống trên cạn tại xã Hương Sơn và đề xuất các biện
pháp bảo tồn
Keywords: Sinh học; Đa dạng sinh học; Động vật học; Động vật có xương
sống; Hà Nội

Content
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Hương Sơn là một xã nằm ở phía Nam huyện Mỹ Đức - Hà Nội. Xã cách trung tâm thành
phố Hà Nội khoảng 62 km về phía Tây Nam với tổng diện tích đất tự nhiên là 4.282,73
ha, trong đó khoảng 40% là đất lâm nghiệp, 30% là sông suối, còn lại là đất nông nghiệp
và dân cư. Tại đây, có nhiều dãy núi đá vôi kề bên những dòng suối uốn lượn quanh co.
Trên núi và trong các hang động, người ta đã cho xây dựng nhiều đền chùa, trung tâm là
chùa Hương trong động Hương Tích. Hệ thống chùa, đền thờ và hang động nằm trong
khu vực này dựa theo những ngọn núi đá vôi và rừng nhiệt đới với tất cả diện tích khoảng
6 km². Với diện tích rừng chiếm tỷ lệ lớn (40%) và tính đa dạng sinh học cao. Năm 1993,
ban quản lý rừng đặc dụng Hương Sơn được thành lập nhằm quản lý, bảo vệ, giữ gìn,
phát triển bền vững hệ sinh thái rừng, danh lam thắng cảnh ở Hương Sơn. Để đánh giá
đúng giá trị của quần thể di tích Hương Sơn, ngoài giá trị về tôn giáo và danh lam thắng
cảnh đã được nhiều người biết đến, việc nghiên cứu đánh giá khu hệ động vật ở khu vực
này là rất cần thiết, từ đó đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng

sinh học, du lịch sinh thái của hệ sinh thái vùng núi Hương Sơn. Xuất phát từ những lý do
trên, chúng tôi lựa chọn và triển khai đề tài “Nghiên cứu đa dạng khu hệ động vật có
xương sống trên cạn tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội”.
2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI
- Xây dựng danh lục thành phần các loài động vật có xương sống trên cạn tại xã Hương
Sơn (Lưỡng cư, Bò sát, Chim, Thú).
- Thống kê các loài động vật có xương sống trên cạn quý hiếm có giá trị bảo tồn nguồn
gen.
- Phân tích giá trị và hiện trạng khu hệ động vật có xương sống trên cạn.
- Phân tíc...
Nghiên cứu đa dạng khu h động vật xương
sng trên cn tại xã Hương Sơn, huyện M Đức,
Hà Ni
Phm Mnh Thế
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên, Khoa Sinh hc
Luận văn ThS Chuyên ngành: Động vt hc;s: 60 42 10
Người hướng dn: GS.TS. Mai Đình Yên
Năm bảo v: 2011
Abstract: Xây dng danh lc thành phần các loài động vật xương sống
trên cn tại Hương Sơn (Lưỡng cư, t, Chim, Thú). Thng các
loài đng vật xương sng trên cn quý hiếm giá tr bo tn ngun
gen. Phân tích giá trhin trng khu h động vật có xương sống trên cn.
Nghiên cu nhng yếu t tác động tiêu cc của con người đến đa dạng khu
h động vật xương sống trên cn tại Hương Sơn đ xut các bin
pháp bo tn
Keywords: Sinh hc; Đa dạng sinh hc; Động vt hc; Động vật xương
sng; Hà Ni
Content
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Hương Sơn là mt xã nm phía Nam huyn M Đức - Hà Ni. Xã cách trung tâm thành
ph Ni khong 62 km v phía Tây Nam vi tng diện tích đất t nhiên 4.282,73
ha, trong đó khoảng 40% đất lâm nghip, 30% sông sui, còn li đất nông nghip
dân cư. Ti đây, nhiều y núi đá vôi kề bên nhng dòng sui un lượn quanh co.
Trên núi trong các hang đng, người ta đã cho xây dựng nhiều đn chùa, trung m
chùa Hương trong động Hương Tích. H thống chùa, đền th hang động nm trong
khu vc này da theo nhng ngọn núi đá vôi và rng nhiệt đới vi tt c din tích khong
6 km². Vi din tích rng chiếm t l lớn (40%) và tính đa dạng sinh học cao. Năm 1993,
ban qun rừng đặc dng Hương Sơn đưc thành lp nhm qun lý, bo v, gi gìn,
phát trin bn vng h sinh thái rng, danh lam thng cnh Hương Sơn. Đ đánh giá
đúng giá trị ca qun th di tích Hương Sơn, ngoài giá tr v tôn giáo danh lam thng
cảnh đã được nhiu người biết đến, vic nghiên cứu đánh giá khu h động vt khu vc
này rt cn thiết, t đó đề xut các gii pháp bo tn phát trin bn vững đa dạng
Nghiên cứu đa dạng khu hệ động vật có xương sống trên cạn tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu đa dạng khu hệ động vật có xương sống trên cạn tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Nghiên cứu đa dạng khu hệ động vật có xương sống trên cạn tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội 9 10 717